Visa studentum.se som: Mobil

Svetsare

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
1 år
Heltid
CSN-berättigad

Svetsare

Svetsare

En svetsare jobbar med olika svetsmetoder för att foga samman stål och andra metaller. Arbetsområdena är allt ifrån tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner inom tillverkningsindustrin, husbyggen, broanläggningar, smidesarbeten eller installation av rörsystem inom processindustrin.

Om utbildningen

Utbildningen till svetsare är en praktisk utbildning med teoretiska inslag. Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd. 

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Svetsare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Beställ information

För att få mer information om Svetsare via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.