Visar 1-11 av 11 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-11 av 11 träffar

Utbildningar inom rehabilitering

Vad är rehabilitering och vem behöver det?

Rehabilitering är ett begrepp som används inom sjukvård, socialvård och kriminalvård. De som är i behov av rehabilitering har ofta en funktionsvariation som inverkar på deras fysiska, psykiska och/eller sociala funktioner. Syftet är att de som drabbats av en fysisk eller mental sjukdom ska få hjälp att komma tillbaka till vardagen igen. I de fall som skadan inte läker eller resulterar i en långvarig funktionsvariation sätts rehabiliterande insatser in för att underlätta ett normalt fungerande liv.

Rehabilitering delas ofta in i tre kategorier: medicinsk rehabilitering, social rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering. Den medicinska rehabiliteringen består av en behandlingsplan som fokuserar på återhämtning efter en sjukdom eller skada. Social rehabilitering syftar till personer med psykiska störningar som ska rehabiliteras. Den yrkesinriktade rehabiliteringen innebär att underlätta för en person att kunna återgå till sitt arbete.

Vad kan jag läsa för utbildning för att jobba inom området rehabilitering?

Eftersom rehabilitering som område syftar dels till medicinsk, social och arbetsinriktad rehabilitering finns det många utbildningar att välja mellan, beroende på vilket ämne/riktning som intresserar dig. Exempel på yrkesgrupper är audionom, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut och psykolog.

En annan utbildning inom rehabilitering är den som gör dig till arbetsterapeut.

Utbilda dig till arbetsterapeut

Arbetsterapeut är ett så kallat legitimationsyrke vilket innebär att arbetsterapeuter lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn.

Som arbetsterapeut tränar du människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att hjälpa de med en medfödd funktionsvariation att leva ett fungerande och bra liv. I det ingår att tillsammans med andra yrkesgrupper, till exempel tekniker eller ingenjörer, se till att individens bostad och arbetsplats/skola anpassas för att underlätta.

För att bli arbetsterapeut behöver du gå en arbetsterapeututbildning på universitet eller högskola som motsvarar tre års studier. Programmet finns på flera institutioner i Sverige och i en del fall erbjuds det också på distans. Utbildningen varvar teori med praktik och verksamhetsförlags undervisning (VFU/praktik) är en stor del. Huvudämnet på utbildningen är arbetsterapi men du kommer också att läsa anatomi, sjukdomslära, psykologi och pedagogik. Målet med studierna är att du ska förstå människors aktivitetsförmåga i olika miljöer och hur det hänger samman med hälsa och ohälsa.

Efter avslutad arbetsterapeutexamen finns det möjligheter till vidareutbildning: du kan studera vidare till specialist i ämnet, pedagog eller forskare.

Om du vill börja arbeta direkt ansöker du om din legitimation hos Socialstyrelsen. De vanligaste arbetsplatserna för arbetsterapeuter är sjukhus, vårdcentraler, äldre- eller funktionsvariationsomsorg, barn- och vuxenhabilitering eller inom elevhälsan.

Utbildningar inom rehabilitering

Vad är det för skillnad på en arbetsterapeut och en fysioterapeut?

Ofta samarbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter kring samma patient. Den främsta skillnaden på deras arbetsuppgifter är att en fysioterapeut jobbar med att förbättra funktionen hos patientens skadade/sjuka kroppsdel. En arbetsterapeut fokuserar snarare på kroppsdelens aktivitet, det vill säga att hitta nya eller andra sätt att utföra gamla aktiviteter på.

Vad är det för skillnad på rehabilitering och habilitering?

Skillnaden på habilitering och rehabilitering är att den förstnämnda syftar till insatser hos personer som har fötts med eller tidigt i livet fått funktionsvariationer. Rehabilitering å sin sida är insatser hos dem som senare i livet har skadats eller fått en sjukdom.

Passar en utbildning inom rehabilitering mig?

Oavsett vilken utbildning inom rehabilitering som du är intresserad av finns det några egenskaper som är extra bra om du har:

  • Empatisk
  • Inspirerande
  • Kommunikativ
  • Problemlösare
  • Samarbetsförmåga

Här på Studentum finns många utbildningar inom rehabilitering. Titta i listan här ovanför och lämna en intresseanmälan hos den utbildningssamordnare du vill studera hos. Lycka till!

Jämför dina favoriter