Visar 1-11 av 11 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-11 av 11 träffar

yrkeslarare-utbildningHitta rätt bland alla yrkeslärarutbildningar!

Som lärare i yrkesämnen kombinerar du praktiskt yrkeskunnande med pedagogik. Som yrkeslärare undervisar du framför allt i yrkesämnen på gymnasieskolor, men du kan även arbeta inom vuxenutbildningen eller andra yrkesutbildningar.

Den vanligaste arbetsplatsen för yrkeslärare är på kommunala eller fristående gymnasieskolor samt inom kommunal vuxenutbildning, Komvux. På gymnasiet är eleverna i åldrarna 16-18 men på Komvux är åldrarna blandade från 18 år och uppåt.

Arbetsuppgifter för yrkeslärare

Yrkeslärare undervisar i yrkesämnen då teori varvas med praktiska övningar. Undervisningen kräver ofta förberedelser och uppföljningar. Du kommer även utföra administrativa uppgifter, som att rätta prov, dokumentera elevernas utveckling och arbete, skriva omdömen och ge feedback. 

En lärares viktigaste uppgift är att inspirera och hjälpa eleverna att själva söka och hitta kunskap, samt att stimulera deras lust att lära. Det får du lära dig under din yrkeslärarutbildning.

I yrkesämnen ingår alltid praktik och under denna period fungerar läraren som en handledare. Praktiken är mycket viktig för eleverna eftersom de får möjlighet att praktisera sina teoretiska kunskaper och får erfarenheter som förbereder de för arbetslivet.

Utvecklingsmöjligheter efter din yrkeslärarutbildning

Som lärare kan du få utökat ansvar för en grupp elever, som till exempel mentor, studiehandledare eller klassföreståndare. Om eleverna är omyndiga innebär det även kontakt med föräldrarna. Lärare brukar även delta i konferenser av olika slag eller samverka med lärare i syfte att byta erfarenheter kompetensutveckla varandra. Utvecklingen i branscherna går idag väldigt snabbt och det är därför viktigt för en yrkeslärare att vara väl insatt i vilka krav som ställs i arbetslivet och hur branscherna utvecklas. Därför förväntas yrkeslärare hålla sig uppdaterade på förändringar och utvecklingen i de aktuella branscherna som läraren undervisar inom.

Inriktningar för en yrkeslärare

Det finns flera olika inriktningar inom gymnasieskolans yrkesprogram. Några exempel på ämnen som en yrkeslärare undervisar inom är:

 • bygg- och anläggning, golvläggning, plåtslageriteknik
 • ellära, automationsteknik, dator- och kommunikationsteknik
 • energiteknik, VVS-teknik, kraft- och värmeteknik
 • fordonsteknik, järnvägsteknik, vattenkraftteknik
 • administration, handel, turism, konferens och evenemang
 • hantverkskunskap, grafisk produktion, eventteknik
 • livsmedels- och näringskunskap, serveringskunskap, bageri- och konditorkunskap
 • mönsterkonstruktion, utställningsdesign, produktutveckling
 • trä, växtkunskap, flygyrkesteknik, transportteknik
 • produktionskunskap, fastighetsservice, larm och säkerhetsteknik
 • vård och omsorg, pedagogiskt arbete, socialt arbete, psykiatri
 • odling, djurvård, naturbruksteknik och natur- och landskapsvård

Yrkeslärarutbildningens innehåll

Yrkeslärarutbildningar finns på flera universitet och högskolor i Sverige. Utbildningen leder till en yrkeslärarexamen och omfattar 90 högskolepoäng, vilket motsvarar heltidsstudier i tre terminer (1,5 år). Det är vanligt att utbildningen ges på distans och kan läsas både på hel- och halvfart. Yrkeslärarutbildningen består av en vetenskaplig grund samt VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighetskrav för yrkeslärare

För att vara behörig till en yrkeslärareutbildning krävs grundläggande behörighet samt relevanta yrkeskunskaper eller eftergymnasial utbildning i det ämne du vill undervisa. Kunskapskraven kan variera beroende på vilken inriktning du väljer.

Jämför dina favoriter