Visar 1-20 av 54 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-20 av 54 träffar
1
2
3

Affärsutvecklingsutbildningar

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations eller ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. En affärsutvecklare ger en helhetssyn på omvärlden, marknaden, konkurrenterna, företaget och dess affärer med målet att skapa en långsiktig lönsamhet.

Vad är affärsutveckling?

Affärsutveckling kan innebära att man utvecklar nya produkter eller tjänster eller att man startar upp nya grenar inom företaget. Behovet av affärsutvecklare kan uppstå vid kriser och krishantering eller när organisationen helt enkelt står inför utmaningar som måste lösas.

För många moderna företag är affärsutveckling en naturlig del av verksamheten och de flesta har en eller flera anställda personer som arbetar uteslutande med affärsutveckling.

Affärsutvecklingsutbildningar - hitta den här!

Vilka utbildningar finns inom affärsutveckling?

Affärsutveckling handlar i stora drag om att lägga upp en vision, ett mål, en strategi, en taktik och en efterföljande analys. Det finns en mängd utbildningar inom affärsutveckling. Utbildningarna passar dig som är intresserad av företagande, innovation, entreprenörskap och projektledning. Är du duktig på att se verksamheter ur ett större perspektiv och är innovativ som person är det ett plus. 

Vanliga affärsutvecklingsutbildningar är:

  • Affärsutveckling och ledarskap
  • Affärsutveckling inom turim och besöksnäringen
  • Digital och teknisk affärsutveckling
  • Affärsutveckling och entreprenörskap
  • Affärsutveckling inom fastighets- och byggbranschen

Det finns affärsutvecklingsutbildningar inom flera utbildningstyper. På komvux kan du läsa enstaka kurser i affärsutveckling och genom en YH-utbildning kan du på ett snabbt och praktiskt sätt få en utbildning inom affärsutveckling. YH-utbildningarna är i allmänhet två år och däri ingår cirka en tredjedel praktik. 

På universitet och högskolor studerar du oftast affärsutveckling som en del av ekonomiprogrammet eller ingenjörsprogrammet, antingen på kandidat eller masternivå. Är du intresserad av ämnet kan du även välja att fördjupa dig i det genom att välja tillvalskurser eller någon form av entreprenörskaps- och affärsutvecklingsinriktning.

Vilka jobb finns för affärsutvecklare?

Som affärsutvecklare finns det en variation av jobb. Vissa företag har specifika affärsutvecklartjänster, medan andra har affärsutveckling som en av arbetsuppgifterna för en tjänst. I allmänhet finns de flesta jobben inom affärsutveckling i den privata sektorn.

Idag finns även en mängd företag som uttryckligen jobbar med att ge råd och stötta företag mot en mer affärsutvecklande verksamhet; att hitta nya affärsområden, produktutveckla, hitta lösningar på problem samt att öka vinstmarginalerna och tillväxten. Då jobbar du som affärsutvecklingskonsult och kan, beroende på företag, bli utstationerad hos ett annat företag under den period ni avtalat att du ska hjälpa till.

I takt med att företag blir allt mer globaliserade och e-handeln växer, ökar även behovet av personer som dedikerat arbetar med utveckling av företagets affärer. Beroende på vad du studerat utöver affärsutveckling kan du nischa in dig på utveckling av byggprojekt, fastighetsförvaltning och utveckling av fastigheter, samhällsbyggnadsteknik eller projektledare för digitala projekt.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 6 utbildningar inom kategorin Affärsutveckling som ges utomlands?