Visar 1-20 av 193 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 193 träffar
1
2
3
4
...
10

samhälle

Plugga sociologi

Sociologi är ett vetenskapligt läroämne som studerar samhällen och sociala handlingar. Det handlar mycket om att försöka förstå och förklara varför människor handlar som de gör. Sociologi studerar sociala sammanhang, relationen mellan människan och samhället på olika nivåer såsom individ-, grupp- och samhällsnivå. Sociologi handlar till stor del om ämnen som maktrelationer, social ojämlikhet, etniska relationer, massmedier, arbets- och familjeliv, för att nämna några. 

Utbildningar inom Sociologi

Det finns dels grundläggande kurser i sociologi, som antingen kan kombineras ihop till en examen eller bara läsas som de är. Det finns också program, såväl grundläggande som avancerade. Du kan även välja att läsa en socionomutbildning. Det är också vanligt att sociologi ingår i andra program som personalvetarprogrammet, samhällsvetarprogrammet och psykologprogrammet. Utbildningar inom sociologi finns på universitet, högskola såväl som yrkeshögskola och folkhögskola. Vilket sätt du väljer att studera sociologi är helt enkelt upp till dig!

Vanliga undervisningsämnen inom sociologin är sociala normer, konflikter, alienation, sexism, rasism, sociala rörelser, arbetslöshet, hierarkiska strukturer, organisering och genusforskning.

Målen med en sociologiutbildning


När studenter studerar sociologi är målet att de ska utveckla sina kunskaper om samhällsförhållanden och hur människor formas av dem. De lär sig också om hur människor skapar samhällen, identiteter och kulturer.

De ska ha ökad kännedom om människors handlingar, sociala processer och relationer med utgångsläge i samhällsförändringar och människors möten i vardagen. 

Studenterna lär sig att utveckla ett kritiskt förhållningssätt; de kommer lära sig hur man bäst söker, strukturerar, värderar och använder information från olika källor.

I sociologiutbildningarna ingår ofta lära om metoder för insamling av information; genom exempelvis enkäter, intervjuer eller observationer. Studenterna kommer genom fältstudier få en inblick i sociala sammanhang och olika levnadsmiljöer för människan.

Arbeten inom sociologi

Efter en avslutad utbildning i sociologi kommer du förstå hur samhällslivet i allmänhet fungerar, i all dess mångfald och komplexitet. Du kommer ha kompetens för alla arbeten där samhällskunskap, grupprocesser och kunskap om sociala förhållanden är bärande. Du kommer finna att många jobb på arbetsmarknaden passar din utbildning.

Exempel på passande yrken efter avslutad utbildning:

  • Trend- och omvärldsanalytiker
  • Utredare
  • Opinionsmätare
  • Politiker
  • Alkoholforskare
  • Biståndsarbete
  • Personaluthyrare
  • Personalchef

I listan ovanför hittar du utbildningar inom sociologi. Lycka till med dina studier!

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 16 utbildningar inom kategorin Sociologi / Socialpsykologi som ges utomlands?