Visar 1-20 av 78 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 78 träffar
1
2
3
4

Vad är religionsvetenskap?

Inom ämnet religionsvetenskap studeras religioner samt deras bakgrund och utvecking vetenskapligt. Religionsvetenskapen är influerad av många andra ämnen och kan därför delas in i olika inriktningar: religionsfilosofi, religionspsykologi, religionssociologi, religionshistoria och religionsantropologi.

I Sverige används religionsvetenskap ofta synonymt med teologi, och många utbildningar innehåller inslag av båda ämnena. Teologi betyder ursprungligen “läran om Gud” och innebär att man studerar teoretiska tankar och uppfattningar kring det övervärldsliga (Gud). Termen har idag två olika betydelser på svenska. Man kan antingen hänvisa till konfessionella föreställningar och reflektioner kring en religion och den egna guden, och dels det akademiska ämnet (som är synonymt med religionsvetenskap.

Flera olika typer av utbildningar

Du kan studera en utbildning inom religionsvetenskap inom flera olika utbildningstyper runt om i Sverige. Universitet och högskolor erbjuder fristående kurser, kandidatprogram och masterprogram inom religionsvetenskap och teologi. 

På folkhögskola kan du läsa allmän kurs med inriktning religionsvetenskap och på komvux kan du läsa kurser som religionsvetenskap 1 och 2. För dig som har ett stort intresse av religion och vill undervisa finns lärarutbildning med inriktning mot religionsvetenskap.

Vad innehåller en utbildning inom religionsvetenskap?

Genom att studera religionsvetenskap får du förmågan att kunna analysera och problematisera religioner i olika samhällen, kulturer, länder och stater. Religion och politik samt religion och makt är bara några ämnen som är aktuella i dagliga samhällsdebatter. Religionsvetenskap hjälper dig också att medverka till fördjupning och utveckling av hur olika roller för religioner uttrycks i olika samhällsinstitutioner. Hur du inriktar dig är helt upp till dig själv och möjligheterna är många.

Efter en utbildning inom religonsvetenskap

Efter att du läst ett kandidat- eller masterprogram inom religionsvetenskap kan du jobba inom områden som information, kultur, journalistik och utbildning. 

Kunskaper i religionsvetenskap behövs inom kommun, landsting och stat i arbetet med integration och kulturmöten. Religionsvetare kan även bli präster, pastorer och diakoner. Du som har läst religionsvetenskap kan även jobba med biståndsfrågor och mänskliga rättigheter.

För dig som vill utbilda dig till präst

För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och du blir antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans tretton stift. Därefter följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. 

I din examen måste följande kurser ingå:

  • Baskurs i religionsvetenskap/teologi, 30 högskolepoäng
  • Bibelvetenskap/Exegetik, Gamla och Nya testamentet, sammanlagt 60 högskolepoäng, varav minst ett testamente ska läsas med språklig inriktning, minst 30 högskolepoäng
  • Tros- och livsåskådningsvetenskap, 30 högskolepoäng
  • Kursen Svenska kyrkans tro och liv, 15 högskolepoäng (Läses om möjligt parallellt med att du går Pastoralteologisk grundkurs, PG.)

När du har blivit antagen går du pastoralteologisk grundkurs, PG, motsvarande tio veckors heltidsstudier. Efter avslutad utbildning vigs du till präst i ett av Svenska kyrkans stift. Där tjänstgör du sedan under ett års tid som pastorsadjunkt.

Att arbeta som präst

Många präster arbetar i församlingar som komminister eller kyrkoherde. Huvuduppgiften för en präst är att svara för församlingsarbetet med gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.

Som präst arbetar du med människor i alla åldrar i allt från gudstjänster av olika karaktär till konfirmand- och vuxenundervisning. Som präst är du behövd i många sammanhang, du kan till exempel arbeta som fältpräst när FN har ett fredsbevarande uppdrag.

Källa: svenskakyrkan.se

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Religionsvetenskap som ges utomlands?