Visar 1-20 av 51 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 51 träffar
1
2
3

Utbilda dig till samtalsterapeut

Samtalsterapi kan innefatta olika terapiformer som innehåller samtal. Samtalsterapi ges till människor som är friska men som vill prata med någon eller som vill utvecklas på något sätt.

Samtalsterapeuter är certifierade, diplomerade, ackrediterade eller auktoriserade från en privat utbildning. De kan utöva individuell terapi, parterapi och familjeterapi.

Motiveras du av att hjälpa människor som behöver prata med en utomstående? Är du intresserad av psykologi, beteenden, personlig utveckling och coachning . Ofta kommer du som samtalsterapeut att fungera som stöd i samtal om:

  • ångest och/eller oro
  • stress
  • ensamhet
  • ätstörningar
  • dåligt självförtroende
  • problem i hemmet eller på arbetet
  • relationer
  • sexualitet
  • nedstämdhet och mycket annat

Plugga till samtalterapeut

Att arbeta som samtalsterapeut och coach

Som samtalsterapeut kommer du att bearbetande stödja personer och deras närstående vid akut trauma, kris och sorg. Du kommer att ge råd, stöd och vägledning i personliga frågor, information om sociallagstiftning, socialförsäkringar med mera.

Många människor går igenom olika livskriser och behöver kan då behöva vägledning för att  bli medvetna om det som sker. Samtalscoachning innebär att lära människan hålla målet i fokus även när livet omkring blir ostabilt eller inre stress och ångest får allt ur balans.

Som samtalscoach jobbar du på ett fördjupat sätt med kognitiv psykosyntes och hjälper patienten att omvända det som hindrar utveckling till möjligheter och utveckling.

Möjlighet till internationellt certifikat

Många av utbildningarna till samtalsterapeut bygget på att du ska utveckla förståelsen för samspelet mellan människor och öka din medvetenhet om vad som stödjer respektive hindrar en god och framgångsrik kommunikation och utveckling. Du kommer att få verktyg och metoder som förbättrar och fördjupar mänsklig utveckling.

Efter många av utbildningarna har du möjlighet att få ett internationellt coachcertifikat från EMCC, European Mentoring and Coaching Council. 

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Samtalsterapeut som ges utomlands?
Utbildningskategorier