Visar 1-6 av 6 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-6 av 6 träffar

Utbildningar till lantmätare

Vad innebär lantmäteri?

Lantmäteri innebär geometrisk uppmätning, kartläggning och typografisk beskrivning av mark, som till exempel skapande av kartor. Det används mestadels vid stadsplanering, utmärkning av ledningsnät och tecknande av tomtgränser. I Sverige styrs verksamheten centralt av Lantmäteriet sedan 1974, med regionala och kommunala myndigheter och kontor.

Vad gör en lantmätare?

Personer som jobbar med lantmäteri kallas för lantmätare. En lantmätare har både tekniska, juridiska och ekonomiska arbetsuppgifter. Som lantmätare fattar du beslut om hur fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. En viktig uppgift är att klargöra var gränsen mellan olika fastigheter går, vilket ofta kan vara oklart och leda till tvister. Du ger sedan råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner i frågan.

Eftersom en lantmätare ofta jobbar i team och även samarbetar med andra yrkesområden krävs det att du tycker om och trivs med att arbeta med människor. Inom samhällsplanering måste du ta hänsyn till sysselsättning, kommunikation, energiförsörjning, naturresurser och miljöförhållanden.

Du som lantmätare har också ansvar för att leda framställning och uppdatering av kartor, samt att planera flygfotografering och mätningsarbeten. En annan uppgift är att analysera och utvärdera flygfoton, satellitbilder och annan mätdata. Det är ingen jätteavancerad matte men kräver ändå att du behärskar matematik och tycker att det är roligt.

Hur blir jag lantmätare? 

För att bli lantmätare krävs en utbildning i lantmäteri eller samhällsbyggnad. Utbildningarna finns på universitet och högskolenivå, både på kandidat-, magister- och masternivå. Det finns kurser och program på yrkeshögskolor som har natur och samhällsinriktning också, som till exempel till lantmäteritekniker. Skillnaden på studier på universitet eller högskola mot yrkeshögskola är att de sistnämnda har platsbunden praktik på företag. Å andra sidan kan en utbildning på universitet eller högskola öppna upp för eventuella påbyggnadsutbildningar. Båda valen är med andra ord bra beroende på vad du är ute efter!

Under studierna kommer du att varva mer tekniska ämnen med juridik och ekonomi. Eftersom du som lantmätare ibland kommer att agera som rådgivare i grannkonflikter är juridiken en viktig del av utbildningen. Yrket är också ekonomiskt lagt då du kan komma att ansvara för de ekonomiska frågorna i samband med fastighetsförändringar som till exempel ägarbyten.

För dig som utbildar dig ser arbetsmarknaden god ut, Lantmäteriet beräknar att de, tillsammans med andra myndigheter, kommuner och företag, årligen kommer att anställa nya medarbetare. Prognoserna ser ingen nedgång på efterfrågan utan du kommer att vara eftertraktad!

Utbildningar till lantmätare

Vad händer efter en utbildning till lantmätare?

Efter en lantmätarutbildning kommer du att vara redo att fatta beslut tillsammans med andra i ett team – och med dem lämna avtryck i nutid och framtiden, ofta flera hundra år efter din livstid.

Exempel på framtida arbetsuppgifter som lantmätare:

  • Ge råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner
  • Agera rådgivare i förhandlingar och eventuella tvister
  • Mäta markarealer
  • Göra fältstudier
  • Planera för stadsdelar, kommuner eller hela regioner
  • Hantera geografiska informationssystem
  • Köpa, sälja och värdera fastigheter
  • Uppdatera kartor

Var kan jag jobba som lantmätare?

Som lantmätare arbetar du inom Lantmäteriet men också inom stat och kommun eller privata arbetsgivare. Jobb finns bland annat inom bygg- och konsultföretag, mäklarfirmor, fastighetsbolag, arkitektkontor eller inom entreprenörssektorn.

Möjligheten att som lantmätare arbeta med biståndsverksamhet i utvecklingsländer finns också. Då kan det röra sig om organisationer som SIDA eller FN, och handlar ofta om landsbygdsplanering, fastighetsregistrering eller kartläggning.

Genom att läsa en lantmätarutbildning har du helt enkelt mycket att välja mellan! Ett yrke med många olika möjligheter, det är du som sätter gränserna. Vill du jobba med psykologi, konfliktlösning, juridik och teknik har du hittat helt rätt! 

Lycka till med dina studier!

Jämför dina favoriter