Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Visar 1-20 av 259 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 259 träffar

Att arbeta som ämneslärare

Ämneslärarutbildningar är för dig som vill jobba som lärare på grund- eller gymnasieskolor men du kan också jobba på studieförbund och på Komvux (vuxenutbildning) i framtiden.

När du arbetar som lärare kommer du att ansvara för allt ifrån själva undervisningen till att skapa en trygg miljö för eleverna under skoltiden. Som ämneslärare riktar du in dig på ett specifikt område som du kommer att lära ut och ha en central roll i hur morgondagens samhälle utformas. Det är ett omväxlande yrke där du kommer att få arbeta med till exempel:

 • betygssättning och bedömning
 • utveckling och lärande
 • läroplansteori
 • sociala relationer
 • allmändidaktik
 • konflikthantering
 • ledarskap

Låter detta intressant? Då är läraryrket något för dig!

Arbetsmarknaden

Det finns ett väldigt stort rekryteringsbehov av behöriga lärare i Sverige idag. Det bedöms vara lätt för nyexaminerade att få jobb, lite beroende på var i landet du väljer att söka dig då efterfrågan kan variera. Men generellt finns det en brist på lärare, bland annat i ämnen som svenska som andraspråk, moderna språk, teknik, matematik och naturvetenskap.

Plugga till ämneslärare

Välj din inriktning

När du väl har bestämt dig för att plugga till ämneslärare är det dags att hitta den inriktning som passar dig bäst. I Sverige finns totalt fyra olika typer av lärarexamen där ämneslärare är en utav dem. Som ämneslärare väljer du en av de två inriktningarna:

 • Inriktning mot åk 7-9
 • Inriktning mot gymnasiet

Alla som pluggar till lärare läser en utbildningsvetenskaplig kärna på 60 högskolepoäng. Där ingår bland annat teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. Sedan får du även möjligheten att välja två eller tre ämnen att fördjupa dig inom. Här är utbudet stort men kan variera beroende på vilken skola du läser vid.

Utbildningens innehåll

Under huvuddelen av utbildningen ligger fokus på ämnesstudierna. Du läser två eller tre skolämnen, där du väljer ett som ditt huvudämne. Det blir inom det ämnet som du gör din VFU och ditt slutgiltiga examensarbete. Utöver detta kommer du att läsa kurser inom till exempel:

 • Lärande, utveckling och didaktik
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • Specialpedagogiska perspektiv
 • Bedömning och betygsättning
 • Lärarprofessionen samt vetenskapligt arbete och förhållningssätt
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Självständigt arbete (examensarbete)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I utbildningen ingår också 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är den delen under utbildningen då du är ute på en skola och fokuserar på ditt huvudämne, ungefär som praktik. Du kommer få lära dig att planera och lägga upp din egen lektion och samtidigt samla på dig viktiga erfarenheter av din tid ute på skolan.

Behörighetskrav för ämneslärare

Beroende på vilken inriktning du väljer som ämneslärare skiljer sig kraven på behörighet. Tänk på att ditt andra och tredje ämne som du väljer kan ha andra behörighetskrav än själva ingångsämnet. Extrakrav ställs också för examen mot svenska, samhällskunskap och vissa praktisk-estetiska ämnen.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 2 utbildningar inom kategorin Ämneslärare som ges utomlands?