Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Visar 1-13 av 13 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-13 av 13 träffar
 

För dig med funktionsnedsättning

Alla har rätt till en utbildning på samma villkor

Alla människor har behov av kunskap. För att läsa en utbildning på högskola eller universitet krävs det att du har behörighet till det. För att få behörighet behöver du läsa på särvux eller folkhögskola.

FN har tagit fram en särskild konvention för personer med funktionsnedsättning där syftet är att säkerställa att övriga konventioner efterföljs även för just den här målgruppen. För eftergymnasial utbildning handlar det specifikt om att personer med funktionsnedsättning ska kunna gå på universitet, ta del av vuxenutbildning och annan utbildning till olika yrken på samma villkor som andra studenter. Du ska också garanteras en bra studiemiljö och utbildning av hög kvalitet. Regeringen gör också satsningar för att förbättra tillgängligheten till bland annat yrkeshögskoleutbildningar. Om du vill veta mer om gymnasiesärskolan kan du klicka här

Särvux/Lärvux

En vuxenutbildning kan göra det möjligt för dig att studera vidare. Särvux/Lärvux är en särskild utbildning för vuxna där du kan läsa grundläggande särvux och gymnasial särvux. Grundläggande särvux innefattar den obligatoriska särskolan (träningsskola och grundsärskola). Gymnasial särvux motsvarar den utbildning ungdomar kan få i gymnasiesärskolan, antingen på nationellt program eller individuellt program. De flesta program är yrkesförberedande.

Folkhögskola

Det finns flera folkhögskolor som har utbildningar som är speciellt anpassade efter dig med utvecklingsstörning. På skolornas hemsidor kan du läsa om vilket stöd som finns och vilka kurser de erbjuder.

På folkhögskolan är det möjligt att läsa in grundläggande behörighet via distansstudier vilket innebär att du inte behöver ta dig till skolan utan gör uppgifter via internet.

Yrkeshögskola

Visa yrkeshögskolor erbjuder speciellt anpassade kurser för personer med funktionsnedsättning. De kurserna brukar ha mindre klasser och hållas i specialanpassade lokaler.

Om du har läst in behörighet och vill studera på högskola eller universitet kan du kontakta din kommun eller den skola som du är intresserad av. De kommer då att hjälpa dig vidare.

UHR

UHR (universitet och högskolerådet) ansvarar för utbildningar på universitet och högskola. Du kan vända dig till dem för att ta reda på vilka möjligheter du har.

Ta hjälp av lärare och studievägledningen

Stödåtgärder vid studier hänger ofta på att du tar eget ansvar och tar kontakt med den aktuella skolan och berättar vilket stöd som krävs för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen eller kursen i fråga.

En studievägledare kan hjälpa dig med att göra ett upplägg för dina studier som tar hänsyn till de stödåtgärder som du är i behov av. Här finns ofta möjlighet till en ”individuell studieplan”, en studieplan helt anpassad efter dig och dina behov. För anpassning av undervisning och eventuella examinationsmoment är kontakten med den ansvariga läraren viktig. Ett tips är att ta kontakt med kursansvarig lärare i samband med att utbildningen eller kursen drar igång.

Olika funktionsnedsättningar kräver olika stöd

En funktionsnedsättning kan innebära en mängd olika utmaningar. Oavsett om din funktionsnedsättning innefattar ett neurologiskt tillstånd, som en medfödd eller förvärvad hjärnskada, neuropsykiatrisk nedsättning, utvecklingsstörning eller om du drabbats av exempelvis afasi, har dyskalkyli, dyslexi, en hörselnedsättning eller ett rörelsehinder som gör att du behöver stöd under din studietid ska det finnas utbildningsalternativ som är anpassade utefter dina utmaningar.

Anpassad bostad och övrigt stöd

Om din funktionsnedsättning gör att du behöver ett anpassat boende kan du söka bidrag för detta genom din hemkommun. Bidraget gäller även för dig som bor i studentbostad och till exempel behöver få den ombyggd. Vissa skolor erbjuder även internat med anpassat boende.

Du kan också ha rätt till andra former av stöd i anslutning till studierna för att underlätta din vardag. Det kan till exempel handla om en personlig assistent, kontaktperson eller färdtjänst. Även den här typen av stödfunktioner söker du via kommunen.

Utlandsstudier

Det finns organisationer som arbetar specifikt med att göra utlandsstudier, volontärresor och utlandspraktiker mer anpassade för studenter med funktionsnedsättning. Genom dessa kan du få hjälp med att hitta tillgängliga bostäder, transportmedel, personlig assistans och mycket mer.

Om du ska åka som utbytesstudent under en eller flera terminer kan du också få ett högre stipendium för att täcka de extra kostnader som tillkommer.

Lycka till med dina studier!Källor: Skolverket, UHR, Studera med funktionshinder, Sveriges Riksdag

Jämför dina favoriter