Visar 1-20 av 42 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 42 träffar
1
2
3

Arbetsmiljöutbildning

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är omgivningen på din arbetsplats. Det kan vara exempelvis vilka arbetsredskap som används, organisering av arbete, hur du och dina kollegor trivs men även luft, ljud och ljus. Arbetsmiljön kan påverka dig såväl fysiskt som psykiskt. Fysiska besvär skulle kunna vara smärta och obehag i nacke, rygg, axlar och ögon vid exempelvis mycket datorarbete eller stillasittande. Åtgärder kan då behöva vidtas för en hälsosammare arbetsmiljö. Exempel på psykiska besvär kan vara hur stressad man är på jobbet eller hur ens mående påverkas av den sociala omgivningen. Psykisk ohälsa blir allt vanligare och är i många fall en bidragande faktor till sjukskrivningar. Ökade kunskaper om arbetsmiljö är därför något som gynnar alla!

Ytterligare faktorer som berör ämnet kan vara:

  • Hot och våld
  • Alkohol och droger
  • Arbetsskada
  • Stress
  • Raster under arbetstid
  • Kränkning på arbetstid
  • Friskvårdsbidrag

Vad innebär en arbetsmiljöutbildning?

En arbetsmiljöutbildning syftar till att ge dig ökade kunskaper om de metoder som kan tillämpas för att skapa en bättre arbetsmiljö. Ämnet är dock brett och relaterade utbildningar kan se olika ut och innehålla olika kurser beroende på vilken du väljer att läsa. Överlag kan man säga att en arbetsmiljöutbildning ämnar att ge en förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda kan arbeta med arbetsmiljöfrågor. En del program introducerar även lagar och föreskrifter som är betydande för arbetsmiljöarbetet.

Vad kan en arbetsmiljöutbildning leda till?

Vad du kan arbeta med beror på vilken arbetsmiljöutbildning du väljer att läsa, men generellt sett kan du arbeta med arbetsmiljö- och personalfrågor. Yrken som stämmer in på det är:

  • HR-assistent/utvecklare/konsult/specialist
  • Personalansvarig/tjänsteman/administratör

Arbetsmiljöutbildning på universitet/högskola

För att arbeta med frågor kring arbetsmiljö och personal krävs ofta en högskoleutbildning. Bland annat Lunds Universitet och högskolan i Gävle erbjuder utbildningar relaterade till ämnet, både på kandidatnivå (180 hp) och magister/masternivå (vidareutbildning för dig med kandidatexamen). För en kandidatutbildning krävs grundläggande behörighet och för en magister/masterutbildning krävs en kandidatexamen inom relaterade områden. Om du inte vill läsa en renodlad utbildning arbetsmiljöutbildning, går det även utmärkt att läsa utbildningar inom exempelvis ekonomi, sociologi, psykologi, arbetsrätt, pedagogik med flera. Sådana utbildningar innehåller ofta enskilda kurser med fokus på arbetsmiljö- och personalfrågor. En del program innehåller även valbara kurser vilket innebär att du som student ges möjlighet till att välja en eller flera kurser själv, och kan då exempelvis välja någon inom arbetsmiljö. 

Läs en arbetsmiljöutbildning på distans

Vill du läsa en arbetsmiljöutbildning på distans? Det går också bra! Utbudet är dock lite mer begränsat och på avancerad nivå. Högskolan i Gävle erbjuder ett masterprogram inom arbetshälsovetenskap på distans – läs mer här.

Jämför dina favoriter