Visar 1-1 av 1 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-1 av 1 träffar

Hitta din pilotutbildning här!

Bli pilot - läs mer om pilotutbildningar här!

En trafikflygare är en pilot med CPL-behörighet, som man får genom att gå en pilotutbildning, vilket betyder att man har rätt att flyga kommersiellt med passagerare. Trafikflygaren, eller piloten som man oftast säger, planerar och genomför flygning på uppdrag av flygbolagen. Som trafikflygare gör man betydligt mycket mer än att flyga flygplan.

Under din pilotutbildning lär du dig hur du tar fram en färdplan inför flygningen, genomför kontroller vilka innefattar inspektion av flygplanskroppen, instrument, system, mängd av bränsle, kontroll av väder med mera. Under flygningen och inför landningen genomförs kontinuerligt övervakning av systemet där checklistan är ett viktigt hjälpmedel.


Läs en pilotutbildning – arbeta som styrman eller kapten

Det allra vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Kaptenen har den yttersta bestämmanderätten över luftfartyget och ansvar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt. Som styrman har du i uppgift att backa upp kaptenen med radiokommunikation, navigering och flygning, men i allmänhet turas man om att vara den som flyger planet under sin arbetsdag.

För att bli kapten måste du ha arbetat ett visst antal år som pilot och fått flygerfarenhet. Hur många flygtimmar du ska ha för att få bli kapten varierar mellan olika flygbolag och beror i grunden på bolagets behov av kaptener. I vissa bolag räcker det med att du har arbetat i ett par år innan du kan få en förfrågan om du vill gå en kaptensutbildning, medan andra bolag inte har samma behov av kaptener.

I allmänhet ser branschen ljus ut för både kaptener och styrmän under de kommande åren, då det är stora grupper av pensionsavgångar. Oavsett om du siktar på att bli kapten eller styrman är en pilotutbildning en bra början!

Flygbranschen i utveckling

Kraven på pilotutbildningar är under ständig utveckling. Det tas fram nya flygplansmodeller och ny teknik för navigering införs, vilket gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar. Luftrummet blir också trängre vilket innebär att regleringen av flygandet blir allt mer detaljerad, detta ställer också nya krav på piloten.

Så blir du pilot

För att bli pilot kan du gå en pilotutbildning på 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. För att bli antagen krävs det att man har grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i engelska, matematik och fysik eller motsvarande. De som söker måste uppfylla vissa medicinska krav och genomgå antagningsprov. Konkurrensen om att komma in på en statlig pilotutbildning är dock rätt hög och många väljer därför att läsa sin pilotutbildning privat på en flygskola.

Läs en pilotutbildning på en privat flygskola

Pilotutbildningar och flygutbildningar anordnas av fristående utbildningsanordnare, dvs. privata yrkesutbildningar. Du har även möjlighet att utbilda dig till pilot utomlands. Det finns flera typer av utbildningar för pilot, dessa kräver även olika nivåer av behörighet. Om du funderar på att gå en pilotutbildning bör du först kontrollera att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav. De privata yrkesutbildningarna till pilot bekostar du själv och brukar i allmänhet ta cirka två år om du studerar på heltid.

Type rating via flygbolaget

När du efter din utbildning blir anställd vid ett flygbolag får du genomgå en bolagsanpassad internutbildning för den flygplanstyp du ska flyga, en så kallad type rating. Du får då också lära dig de interna regler som råder inom flygbolaget. Type ratingen efterföljs alltid av en så kallad line training där du, likt en praktikperiod, sitter med som en tredje pilot i cockpit och lär dig flyga planet. Som pilot vidareutbildas du kontinuerligt under dina yrkesverksamma år.

Jämför dina favoriter