Filtrera efter
Arkitekt
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-17 av 17 träffar
Annonser

Populära platser

Reportage inom Arkitekt

Om arkitektutbildningar 

Arkitektens uppgift är att skapa tilltalande och fungerande lösningar för olika platser. Ekonomiska, estetiska och funktionella aspekter är viktiga delar att ta med i arbetsgången. Området arkitektur blandar teknik och design eftersom lösningarna måste vara hållbart konstruerade samtidigt som de ska passa in i sin omgivning och miljö. Som arkitekt jobbar du mycket med datorn och modellbordet.

Innehållet på utbildningarna varierar beroende på vilken du väljer att gå men du kommer att få kunskaper inom byggande och formgivning samt hur du kan utveckla byggnader, landskap och miljön omkring för ett framtida hållbart samhälle. Du kan bland annat lära dig olika tekniker samt läsa om arkitekturens historia.

Hur kommer jag in på arkitektutbildningen? 

För att vara behörig till arkitektutbildningen behöver du dels grundläggande behörighet, men även särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär minst 2250 gymnasiepoäng och minst godkänt i engelska A/engelska 5, matematik A/matematik 1, svenska A/svenska1, svenska B/svenska 2.

För den särskilda behörigheten behöver du minst godkänt i matematik 3b eller matematik 3c, samhällskunskap 1b eller samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt naturkunskap eller kemi 1 och fysik 1a eller fysik 1b1 + 1b2.

När du har de rätta behörigheterna kan du söka utbildningen och därefter görs urval utifrån betyg och högskoleprov. En del utbildningar har också ett arkitektprov som kan öka chanserna att komma in på utbildningen.

Arkitektutbildning

Hur utbildar man sig till arkitekt?

En arkitektutbildning omfattar 300 högskolepoäng, det vill säga fem års studier. Många väljer att studera längre och specialisera sig under en extra termin, genom gäststudier på andra högskolor och universitet samt genom praktik.

Arkitektutbildningarna är uppbyggda kring projekt och man jobbar mycket med en problemlösningsbaserad undervisning. Ett projekt kan vara att du som student får en tomt i staden att analysera för att sedan göra förslag på vad tomten ska användas till och slutligen utforma det du kommer fram till, oavsett om det är t.ex. ett badhus eller ett bostadshus. Uppgifterna varierar förstås beroende på vilken skola du går på och vilket syfte övningen har. Förutom projekten består utbildningen av ett antal ämneskurser som arkitekturhistoria och materialkunskap.

Att studera till arkitekt i Sverige

I Sverige läser du till arkitekt på universitet eller högskola för att få en arkitektexamen. Du kan exempelvis välja att läsa ett renodlat arkitektprogram, ett civilingenjörsprogram med inriktning mot arkitektur eller ett byggnadsingenjörsprogram med inriktning mot arkitektur. Det finns även högskoleförberedande yrkesutbildning som ger dig grundläggande kunskaper inom arkitektur och hjälper dig att sammanställa en portfolio. 

Arkitekturutbildningar utomlands

På de flesta svenska arkitekturutbildningarna finns möjligheten att förlägga en eller två terminer utomlands. Du åker då som utbytesstudent till ett universitet utomlands.Om du vill studera till arkitekt utomlands är ett alternativ att ta hjälp av en studieförmedlare för att få hjälp med ansökan, intyg och eventuella visumfrågor. 

Var jobbar en arkitekt?

Du som utbildad arkitekt kommer att jobba på ett eller annat sätt med framtidens samhälle. Majoriteten av de som tar examen från en utbildning inom arkitektur arbetar som arkitekter och formger byggnader. Det finns även arkitekter som inriktar sig på inredning, utemiljö, planering eller arbete inom den offentliga sektorn, till exempel på kommuners förvaltningar. Som arkitekt kan du även arbeta inom bygg- och fastighetsbranschen.

Även om det finns stora arkitektbyråer med över hundra anställda är de flesta arkitektfirmor små och många av dem är enmansföretag. Ungefär en tredjedel av yrkeskåren finns inom den offentliga sektorn.