Visar 1-20 av 21 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 21 träffar
12

Studera till fritidsledare

Du som vill bli fritidsledare kan välja att studera en tvåårig fritidsledarutbildning på folkhögskola eller läsa en fritidspedagogutbilnding på universitet, högskola och yrkeshögskola. Din huvudsakliga uppgift som fritidsledare går ut på att hjälpa människor till en mer aktiv fritid.

Efter en fritidsledarutbildning är möjligheterna många då fritidsledare kan vara verksamma inom många olika av arbetsområden, exempelvis:

  • Fritidsgårdar
  • Skolor och barnomsorg
  • Fritidshem
  • Församlingar
  • Kommunens dagcentraler för äldre
  • Inom en förening/organisation
  • Inom idrott/friskvård


Fritidsledarutbildning på folkhögskola

Fritidsledarutbildningen erbjuds endast inom en utbildningstyp i Sverige idag, och det är folkhögskolan. Det finns flera folkhögskolor på olika platser i landet som erbjuder utbildningen till fritidsledare. Dessa skolor samarbetar på olika sätt. Man har bland annat en gemensam utbildningsplan, samma utbildningsintyg och till och med samma ansökningsblankett.

Det som skiljer folkhögskolorna åt är att varje skola har sin egen unika profil. Exempel på profiler kan vara till exempel miljö, internationella frågor eller idrott. Fritidsledarutbildningen är två år lång. De flesta folkhögskolor erbjuder internat så att du kan bo på skolan under tiden du studerar.

Antagning och behörighet

För att bli antagen till fritidsledarutbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för högre studier. Detta innebär att du ska ha en gymnsieexamen eller motsvarande (det vill säga att du har pluggat in gymnasiet på komvux eller folkhögskola).

Vissa folkhögskolor kräver dessutom att du har relevant erfarenhet för att du ska kunna bli antagen till fritidsledarutbildningen. Relevant erfarenhet kan exempelvis innebära arbete eller praktik från fritidssektorn. Kontakta den folkhögskola du är intresserad av för att ta reda på vilka behörighetskrav just de har.

Vidare studier efter fritidsledarutbildningen

Du som vill plugga till exempel pedagogik eller sociologi på universitet eller högskola efter att du studerat till fritidsledare kan välja ett program som låter dig tillgodoräkna delar av fritidsledarutbildningen. Det är upp till varje högskola och universitet att avgöra om och vad du kan tillgodoräkna dig.

Att arbeta som fritidsledare

Som fritidsledare arbetar du alltså med människor i alla möjliga åldrar; från små barn inom barnomsorgen till äldre på dagcentraler. Många fritidsledare arbetar med ungdomar på fritidsgårdar, skolor, gruppboenden samt inom föreningar.

På en fritidsgård arbetar du med de barn och ungdomar som besöker fritidsgården under raster och efter skolan. Tillsammans sysslar ni med aktiviteter av alla möjliga slag, som till exempel måleri, keramik, musik, sport och idrott. Ni kanske drejar, bakar, spelar biljard, kollar på film eller spelar sällskapsspel. Det kan också falla på din lott att anordna discon eller planera resor för fritidsgårdens besökare.

Som fritidsledare inom barn- och ungdomsverksamhet fungerar du ofta som en förebild för de unga. Du ska finnas till hands, lyssna och hjälpa. I ditt arbete kan ingå att förebygga mobbing och annan kränkande behandling ungdomar emellan.

Fritidsledare som jobbar med äldre människor, exempelvis på kommunens dagcentraler, hjälper besökarna att hitta meningsfulla aktiviteter som berikar deras fritid. Syftet med dagcentralerna är att de äldre ska ha chans att träffa människor och ägna sig åt olika intressen, gamla som nya. Du bemöter besökarnas behov genom att erbjuda passande aktiviteter, stötta och ge dem en hjälpande hand.

Viktiga egenskaper för fritidsledare

Som fritidsledare ska du kunna skapa gemenskap och trygghet i en grupp. Du ska vara stabil och ha ett stort engagemang. Du ska kunna fungera som förebild, ventil, stöttepelare och vägledare. Allt på samma gång. Att ha ett stort intresse för människor är med andra ord A och O för dig som vill bli fritidsledare.

Fritidsledaryrket innehåller såväl pedagogiska som administrativa uppgifter. Du ska vara initiativrik och drivande eftersom en stor del av arbetet går ut på att anordna aktiviteter av olika slag. Du får gärna vara kreativ och påhittig. Du ska vara lyhörd för andra människors behov och ha en stark vilja att tillgodose dessa. Var beredd på att jobb kvällstid och helger är vanligt förekommande för fritidsledare.

Jämför dina favoriter