Komvux som anpassad utbildning

Anpassad utbildning på olika nivåer

Komvux som anpassad utbildning (tidigare lärvux eller komvux som särskild utbildning) riktar sig till dig över 20 år som har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen finns på både grundnivå och gymnasial nivå.
Visar 1-5 av 5 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-5 av 5 träffar

Den 2 juli 2023 bytte komvux som särskild utbildning (eller lärvux) namn, och heter nu komvux som anpassad utbildning. I och med namnbytet byttes även namnen på skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskolan, som nu heter anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 

Anledningen till namnbytet är önskemål från eleverna själva och syftar till att öka inkludering och motarbeta negativ särbehandling av elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

Vad är komvux som anpassad utbildning? 

Komvux som anpassad utbildning riktar sig i regel till vuxna, alltså dig över 20 år, som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningarna är framtagna för att ge dig extra stöd och hjälp med studierna. Du kan läsa på komvux som anpassad utbildning både på grundnivå och gymnasial nivå. 

Vilka utbildningar finns inom komvux som anpassad utbildning? 

Inom komvux som anpassad utbildning läser du en eller flera kurser. Kurserna kan också sättas ihop till ett program. Det finns olika kurser att välja mellan på grundläggande nivå och gymnasial nivå.  

Du kan välja kurser beroende på vilken utbildning och vilka kunskaper du har sedan tidigare. Om du saknar kunskaper från anpassad grundskola kan du välja kurser på grundläggande nivå. Om du redan har kunskaper på grundläggande nivå och vill läsa ämnen, kurser eller program som finns i anpassad gymnasieskola kan du välja kurser på gymnasial nivå. 

Kurser på grundläggande nivå: 

 • Biologi 
 • Engelska 
 • Fysik 
 • Geografi 
 • Historia 
 • Hem- och konsumentkunskap 
 • Kemi 
 • Matematik 
 • Religionskunskap 
 • Samhällskunskap 
 • Svenska eller svenska som andraspråk 
 • Teknik 

Kurserna på gymnasial nivå finns inom: 

 • Administration, handel och varuhantering 
 • Estetiska verksamheter 
 • Fastighet, anläggning och byggnation 
 • Fordonsvård och godshantering 
 • Hantverk och produktion 
 • Hotell, restaurang och bageri 
 • Hälsa, vård och omsorg 
 • Samhälle, natur och språk 
 • Skog, mark och djur 

Du kan också läsa orienteringskurser där du exempelvis kan lära dig mer om studieteknik eller få vägledning kring vad du ska välja för kurser, program eller yrke. 

Kombinera komvux som anpassad utbildning med svenska för invandrare (SFI) 

För dig som kommer från ett annat land och behöver lära dig svenska kan du kombinera dina studier på komvux som anpassad utbildning med SFI. Du kan kombinera med SFI på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. 

Yrkesutbildningar inom komvux som anpassad utbildning 

Det finns också yrkesutbildningar på gymnasial nivå som du kan gå som komvux som anpassad utbildning. Yrkesutbildningarna är praktiska och passar bra för dig som vill ha praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL), som en del i din utbildning. Skolverket har tagit fram olika yrkespaket som utgår från anpassade gymnasieskolans program. 

2023 finns sju olika yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå, framtagna av Skolverket. 

 • Yrkespaket Arbete i stall 
 • Yrkespaket Arbete på hunddagis 
 • Yrkespaket Bad- och fritidsanläggningsassistent 
 • Yrkespaket Fastighetsskötsel 
 • Yrkespaket Lantbruk 
 • Yrkespaket Parkarbete 
 • Yrkespaket Trädgårdsodling 

Det är upp till varje huvudman, alltså kommunen eller den som äger skolan, att utse vilka yrkesutbildningar de vill erbjuda. Det kan också finnas andra yrkesutbildningar än de som Skolverket föreslår. Det kan vara inom till exempel hotell, lager, kafé eller omsorg. Du kan prata med studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun för att fråga om vilka utbildningar och kurser som finns där du bor. 

Betyg och bevis efter utbildningen 

Om du läser kurser på grundnivå finns betygen Godkänt (G) och Icke godkänt (IG). 

Om du läser kurser på gymnasial nivå får du betyg enligt betygsskalan A–E. Efter en utbildning på gymnasial nivå får du ett komvuxbevis. Där står det om din utbildning motsvara ett program i anpassade gymnasieskolan och vilket program det i så fall motsvarar. 

Jämför dina favoriter