Visar 1-10 av 10 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-10 av 10 träffar

Hitta din logopedutbildning här!

Vad gör en logoped?

En logoped arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla olika typer av kommunikationsproblem hos människor. Som logoped är det vanligt att du arbetar inom hälso- och sjukvård på exempelvis sjukhusens logopedmottagningar eller i olika rehabiliteringsverksamheter. Logopedens främsta uppgift är att arbeta med människors förmåga med tal, röst och språk samt att underlätta i dagliga behoven som att dricka, äta eller svälja. Många logopeder arbetar även inom habilitering med barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar som exempelvis autismspektrumstörningar, utvecklingsstörningar och Cerebral Pares.

Gå en logopedutbildning

En logopedutbildning passar dig som vill hjälpa människor med olika funktionsnedsättningar där du genom stöttning och behandling bidrar till att öka deras fysiska och psykiska livskvalité. Under en logopedutbildning får du kunskaper kring hjärnans funktion och en förståelse kring hur olika problem relaterade till kommunikations- och sväljstörningar ser ut. 

Vad innehåller en logopedutbildning?

En logopedutbildning är ett fyraårigt program som ges på universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala och leder till en logopedexamen.  Denna examen är en yrkesexamen på avancerad nivå och omfattas av 240 HP. En logopedutbildning är tvärvetenskaplig vilket betyder att den omfattar studier inom bland annat psykologi, fonetik, allmän språkvetenskap, logopedi och medicin. Huvudområdet som du studerar och främst fokuserar på under utbildningen till logoped är logopedi. 

I en logopedutbildning ingår verksamhetsförlagda perioder där du som logopedstudent får testa på att praktisera ditt yrke som logoped. Detta ger dig värdefulla praktiska erfarenheter inom yrket som du har stor nytta av när du kliver in arbetslivet som logoped efter din examen. Under en logopedutbildning lär du dig att arbeta med och behandla människor med funktionsnedsättningar till följd av skada eller sjukdom, antingen medfödd eller som uppkommit under livets gång. 

Vad kan jag arbeta med efter en logopedutbildning?

Efter en godkänd examen från logopedprogrammet ansöker du om din logopedlegitimation som sedan utfärdas av socialstyrelsen. Utbildade logopeder arbetar ofta på logopedmottagningar vid större sjukhus eller inom primärvården. Logopeder kan även arbeta på kliniker så som barnkliniker, öron-, näs- och halskliniker och på habiliterings- och rehabiliteringskliniker. Det finns också möjlighet att arbeta på förskolor, skolor, vårdhem och privata mottagningar eller som lärare i röst- och talvård vid lärarhögskolor och teaterhögskolor. Att arbeta som logoped ger dig många valmöjligheter och variation i dina arbetsuppgifter. 

Vad tjänar jag som logoped efter en logopedutbildning?

Efterfrågan på logopeder och är väl balanserad och det finns även en jämn efterfrågan på arbetsmarknaden i dagsläget. När det kommer till lön skiljer det sig om du väljer att arbeta som logoped inom den privata eller statliga sektorn. Som statligt anställd logoped är medellönen 33800 kronor medan medellönen bland privatanställda är 32700 kronor.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Logoped som ges utomlands?