Visa studentum.se som: Mobil
Visar 1-9 av 9 träffar
 

Hitta din logopedutbildning här!
Vad gör en logoped?

En logoped arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla olika typer av kommunikationsproblem. Som logoped är det vanligt att du arbetar inom hälso- och sjukvård på exempelvis sjukhusens logopedmottagningar eller i olika rehabiliteringsverksamheter.

Många logopeder arbetar även inom habilitering med barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar så som autismspektrumstörningar, utvecklingsstörning och Cerebral Pares.

Utbilda dig till logoped på logopedprogrammet

För att få arbeta som logoped måste du studera ett fyraårigt logopedprogram som ges på universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Utbildningen till logoped är tvärvetenskaplig vilket betyder att den omfattar studier i psykologi, fonetik, allmän språkvetenskap, logopedi och medicin mm.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagda perioder där du som logopedstudent får praktisera ditt yrke som logoped.

Jobba som logoped

Efter godkänd examen från logopedprogrammet ansöker du om din logopedlegitimation hos socialstyrelsen.

Utbildade logopeder jobbar på logopedmottagningar vid större sjukhus och inom primärvården. Logopeder jobbar även på kliniker så som barnkliniker, öron-, näs- och halskliniker och på habiliterings- och rehabiliteringskliniker.

En utbildad logoped kan även arbeta på förskolor, skolor, vårdhem och privata mottagningar. Som utbildad logoped kan du också jobba som lärare i röst- och talvård vid lärarhögskolor och teaterhögskolor.

Logoped lön och efterfrågan i branschen 

Efterfrågan på logopeder och är väl balanserad och det finns en jämn efterfrågan på arbetsmarknaden. När det kommer till lön skiljer det sig om du väljer att jobba inom privat sektor eller statligt. Som statligt anställd logoped är medellönen 36900 kronor medan medellönen bland privatanställda 30500 kronor. 

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Logoped som ges utomlands?