Utbildning specialistundersköterska inom demens

Anta utmaningar andra inte klarar av

Att arbeta som specialistundersksköterska inom demens är en spännande roll där dagarna aldrig är likadana. Du antar utmaningar som många andra inte klarar av, samtidigt som du hjälper människor och deras familjer till en bättre livskvalitet.
Visar 1-9 av 9 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-9 av 9 träffar

Specialistundersköterska med inriktning demens

Älskar du att arbeta med människor och tycker det är en självklarhet att alla i samhället ska få den hjälp de behöver för att klara vardagen? Genom att anta utmaningar som andra inte klarar av, blir du ett avgörande stöd för de personer som inte kan ta hand om sig själva. Om du tycker att alla är av lika värde och vill hjälpa dem uppnå en högre livskvalitet, borde du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom demensvård.

Vad gör en specialistundersköterska inom demensvård?

Arbetsmarknaden är bred och i stort behov av dina specialistkunskaper när det kommer till vård av personer med demenssjukdom. I ditt jobb som specialistundersköterska kommer du att träffa människor inom olika vårdens olika verksamheter, men vad alla har gemensamt är att alla behöver din kompetens och ditt stöd. Arbetsplatserna varierar mellan bland annat kommunal äldreomsorg, gruppboende, geriatriska vårdavdelningar och dagliga verksamheter för personer med demens. Som en del av din roll som specialistundersköterska hjälper du till att vidareutveckla demensvården till det bättre genom att bland annat handleda kollegor och kvalitetssäkra arbetsprocesser.

Hur utbildar jag mig till specialistundersköterska inom demensvård?

Du som är utbildad undersköterska har möjlighet att specialisera dig inom demensvård. Då läser du programmet specialistundersköterska med inriktning demens på yrkeshögskola. Utbildningen är förlagd på halvtid under två år och motsvarar 200 YH-poäng, vilket innebär att det ofta går bra att kombinera den med arbete, eftersom många skolor erbjuder utbildningen på distans.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen specialistundersköterska inom demensvård har sin grund i den personcentrerade vården, förbättringsarbete, ledarskap och den senaste forskningen. En stor del av utbildningen går ut på att lära dig hur man bemöter människor på ett korrekt sätt för att lindra BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). Du kommer lära dig hur du ska arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt där personcentrerad vård och omsorg står i fokus för personer med demenssjukdom.

  • Praktisk erfarenhet
    När du studerar vidare till specialistundersköterska på yrkeshögskola kommer en stor och viktig del bestå av din LIA (lärande i arbete). LIA är en viktig och obligatorisk del av din utbildning. Det är här du knyter nya och viktiga kontakter inom ditt nya yrke samt skaffar dig den praktiska kompetens som efterfrågas inom branschen.

Personliga egenskaper för dig som vill bli specialistundersköterska

Eftersom du kommer att arbeta med människor som redan har en mer utmanande vardag än andra, är det viktigt att du sätter människan i centrum. Att vara noggrann, lyhörd och att visa respekt och tålamod är avgörande i ditt framtida yrke som specialistundersköterska inom demensvården.

Framtidsutsikter för specialistundersköterskor inom demensvården

I dagsläget råder det brist på specialistkompetens inom vården. Arbetsförmedlingen förutsätter att konkurrensen kommer att vara fortsatt låg de kommande åren, vilket innebär mycket goda arbetsmöjligheter.

Jämför dina favoriter