Utbildningar till arbetsmiljöingenjör

Vill du bidra till att skapa en säker arbetsmiljö?. Tycker du om att lösa problem, vill jobba med att förebygga risker och vill bidra till att utveckla en säker arbetsmiljö? Då kan en utbildning till arbetsmiljöingenjör vara någonting för dig.
Filtrera efter
Arbetsmiljöingenjör
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-4 av 4 träffar
Annonser

Populära platser

Reportage inom Arbetsmiljöingenjör

Vad gör en arbetsmiljöingenjör? 

Som en arbetsmiljöingenjör arbetar du med varierande arbetsuppgifter som kretsar kring att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för anställda på en arbetsplats. De främsta arbetsuppgifterna inom yrket är att kartlägga, analysera och förebygga olika risker som kan förekomma på en arbetsplats, såsom hälsorisker, olycksfall eller brandrisker. Ytterligare arbetsuppgifter som arbetsmiljöingenjör utför är bedömning av buller, strålning eller kemiska ämnen och motverka att personalen utsätts för dessa.  Utöver den fysiska miljön på arbetsplatsen utvärderar en arbetsmiljöingenjör även den organisatoriska sidan av företaget, vilket bland annat innefattar hur stressnivå ser ut på en arbetsplats. Som arbetsmiljöingenjör kan du även arbetsmiljöingenjör specialisera dig inom specifika områden, såsom klimat, organisationsfrågor, kemiska hälsorisker eller maskinsäkerhet. 

Så utbildar du dig till en arbetsmiljöingenjör  

Om du vill utbilda dig till arbetsmiljöingenjör kan du välja mellan att studera på universitet/högskola eller yrkeshögskola. Utbildningstiden varier beroende på vilken utbildning du valt att studera. 

Studera på universitet/högskola 

För att bli en arbetsmiljöingenjör behöver du vanligtvis studera naturvetar- eller ingenjörsutbildning på universitet/högskola. Därefter behöver du också studera en påbyggnadsutbildning i form av en magister- eller mastersprogram inom arbetsmiljö. Den sammanlagda studieperioden ligger mellan tre och fem år. Behörigheten för att komma in på utbildningen varierar utifrån vilken utbildning du har valt. För en ingenjörsutbildning behöver du en grundläggande behörighet (gymnasieexamen) men också en särskild behörighet som omfattar ett godkänt betyg i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, detta kan dock variera beroende vilken inriktning du väljer. Även för en naturvetarutbildning kan behörigheten du måste ha variera, detta beror på vilken inriktning du vill läsa, men oftast är Matematik 4 gemensamt för alla utbildningar inom området. 

Studera på yrkeshögskola 

En annan väg att gå för att bli en arbetsmiljöingenjör är en yrkeshögskoleutbildning som sträcker sig över fyra terminer (två år). Under utbildningens gång får du läsa kurser som t.ex.  arbetsmiljökunskap, projektledning samt kemiska arbetsmiljöfaktorer.  Behörighetskrav för att komma in på en yrkeshögskoleutbildning skiljer sig något från universitet. Här behöver du, likaså som på universitet en gymnasieexamen, men utöver detta behöver du också ett godkänt betyg inom Naturkunskap 2 eller respektive Kemi 1, Biologi 1 och Fysik 1. 

Arbetsmiljöingenjör utbildning passar till dig som: 

  • Har enkelt till att kommunicera både i tal och i skrift. Att kommunicera tydligt med chefer och anställda om arbetsmiljön kommer vara en viktig del av ditt arbete. Dessutom kommer du behöva arbeta med rapporteringar av arbetsmiljöärenden, vilket gör att en bra skrivförmåga är viktig. 
  • Gillar att lösa problem. Som arbetsmiljöingenjör kommer du att arbeta ständigt med att identifiera och åtgärda problem på arbetsplatser och hitta sätt att skapa en bättre arbetsmiljö.  
  • Är utvecklingsinriktad. Inom arbetsmiljöområdet kommer det nya lagar och bestämmelser hela tiden. Därmed borde du vara öppen och ha ett intresse för att hålla dig uppdaterad om vad som är nytt och tillämpa det i ditt arbete.