Visar 1-20 av 52 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
 • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-20 av 52 träffar
1
2
3

Journalistikutbildning

Journalistutbildningar - för dig som vill skriva och förmedla ett budskap

Gemensamt för utbildningar inom journalistik och skrivande är att de ger kompetens inom kommunikation och hur man förmedlar ett budskap. Utöver det kan de skilja sig åt ganska mycket. Journalistiska utbildningar tar ofta sin utgångspunkt i objektivitet och saklighet och målet att informera och upplysa. Journalister har också många lagar och regler att förhålla sig till. En fördel är om man är samhällsintresserad.

Läs journalistutbildning på universitet eller folkhögskola

Om du vill läsa till journalist finns dessa utbildningar främst på universitet/högskola och folkhögskola. Det finns många olika typer av journalistutbildningar som på olika sätt ger en god grund att stå på inför en karriär som journalist. Utbildningarna ligger oftast på mellan ett till tre år beroende på vilken examen du vill ha. I många journalistutbildningar ingår en praktikperiod, något som är mycket viktigt inför ditt kommande arbetsliv. Många journaliststudenter gör sin praktik på en tidning, tidskrift, radio, TV eller på en webbredaktion. 

Att jobba som journalist

En journalistutbildning ger dig som student de kunskaper som behövs för att arbeta inom exempelvis press, radio, TV och andra medier. Det läggs även stor vikt vid kännedom om olika medier och deras publik samt källkritik och etiska frågor.

På större tidningar och inom radio och TV är journalisterna ofta specialiserade och sysslar med avgränsade fackområden som exempelvis sport, politik, ekonomi, kultur och så vidare. Men en stor del av Sveriges journalister är inte anställda vid någon redaktion utan arbetar som frilansjournalister. Att vara frilansjournalist innebär att du säljer artiklar eller andra jobb till tidningar, radio, webb och TV på beställning eller utifrån egna idéer. Inom journalistvärlden förekommer det också mycket vikariatsanställningar.

Olika typer av journalistyrken

Journalister med arbetsledande uppgifter kallas vanligtvis för redaktionssekreterare eller redaktionschefer. De journalister som arbetar med produktion på webben kallas i vissa fall för webbredaktörer. Eftersom dagens arbetsmarknad för journalister är tuff och konkurrensen är hård, blir det allt mer vanligt att journalister behöver behärska flera aspekter av det journalistiska yrket, exempelvis webbproduktion. Att skriva för print och att skriva för webb kan skilja sig åt väldigt mycket.

Journalistprogrammet

Journalistprogrammet läser du på universitet eller högskola och är ett färdigt ihopkomponerat program för dig som vet att du vill bli journalist. Syftet med journalistprogrammet är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist. Under utbildningen varvas praktisk och teoretisk undervisning i journalistik. Exempel på kurser som brukar ingå i journalistprogrammet är bland annat:

 • Berätta med ord, ljud och bild
 • Att arbeta på redaktion
 • Medierna i det moderna samhället
 • Samhällsjournalistik
 • Massmedierätt för journalister
 • Magasin och reportage
 • Makten och journalistiken
 • Undersökande journalistik
 • Journalistisk praktik
 • Journalistiskt entreprenörskap

Lycka till med dina studier till journalist!

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 4 utbildningar inom kategorin Journalistik som ges utomlands?