Filtrera efter
KBT
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-20 av 37 träffar
1
2
Annonser

Populära platser

Reportage inom KBT

Mer om KBT (kognitiv beteendeterapi)

Inom kognitiv beteendeterapi är det samspelet mellan individen och omgivningen - det som sker här och nu - som är det viktiga. Med beteende syftar man inom KBT på individens egna tolkningar och uppfattningar om händelser och handlingar, som påverkar individen själv och hennes omgivning. Det kan handla om vanor, känslor och tankar, men också om kroppsliga reaktioner. 

Kognition står för intellekt och kunskap. Det innefattar också omedvetna tankar, bilder och föreställningar som blixtrar förbi. Det kan även handla om omedvetna tendenser - att tolka olika situationer på ett invant sätt. 

Ursprung från kognitiv psykologi och inlärningspsykologi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för olika slags psykoterapier. Dessa psykoterapier har en utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

Kognitiv psykologi studerar de mekanismer som ligger bakom människors tankeprocesser. Arbetsområden som medvetande, beslutsfattande, språk, minne och intelligens är centrala i kognitiv psykologi. Inlärningspsykologi, även kallad behaviorism, menar att målet med psykologi är att kontrollera beteende och prediktion. Inom inlärningspsykologin studerar man uppenbara beteenden, snarare än dolda orsaker till varför beteenden uppstår. 

För den som går i KBT-terapi är det fokus på nuet och framtiden som gäller. Det är ett målorienterat samarbete, där patienten med KBT-terapeuten ständigt jobbar mot ett uppsatt mål. 

kognitiv beteendeterapi

Utbildning inom KBT-terapi

För att utbilda sig till KBT-terapeut är det vanligt att man först läser ett program eller motsvarande enskilda kurser inom psykologi/psykoterapi. Efter det kan man vidareutbilda sig till KBT-terapeut.

Vidareutbildning finns dels på universitetsprogram som Psykoterapeutprogrammet. Det finns också vidareutbildningar inom folkhögskola som exempelvis behandlingspedagog, där vissa har KBT som huvudområde eller som en del av kursinnehållet. Även yrkesskolor har utbildningar inom KBT.

Arbeta som KTB-terapeut

Målet med KBT-terapi är att få individen att må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur hon uppfattar sig själv och sin omgivning. En KBT-behandling kan ta allt från fem till tjugo träffar innan patienten är färdigbehandlad.

Det finns ett flertal tekniker inom KTB-terapi, några av dem är:

  • Tanke-känsla-handling-schema, en metod där man arbetar med att kartlägga tankemönster som inte fungerar rätt, och ersätta dem med mer funktionella. Detta kallas för kognitiv omstrukturering. 
  • Exponering, som innebär att utsätta patienten för något som personen tycker är ångestväckande eller obehagligt, med syftet att minska obehagskänslan på sikt. Ångesten patienten får kommer till slut minska eller försvinna genom så kallad nyinlärning. 
  • Psykoedukation, när patienten får lära sig mer om sina symptom. Det kan vara symptom som svält vid anorexia, eller kroppsliga reaktioner som uppkommer när personen har ångest.

Tillsammans med en patient bildar ni ett team och jobbar mot patientens mål. Det är ditt jobb att förstå vilka omedvetna handlingar, tankesätt eller vanor din patient har.

Du hittar din utbildning inom KBT-terapi i listan ovan. Lycka till med studierna!