Visar 1-20 av 44 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-20 av 44 träffar

Vad gör en byggnadsingenjör

En byggnadsingenjör jobbar med olika projekt inom konstruktion och byggnation och har ofta en ledande roll. Arbetet kan handla om att bygga hus, vägar,  broar och industrianläggningar. Som byggnadsingenjör har du ett varierande yrke och din arbetsplats kan vara ett kontor såväl som en byggarbetsplats. Är ledarskap något du brinner för kan du satsa på att tidigt i din karriär bli arbetsledare för att sedan, efter några års jobberfarenhet, bli befordrad till platschef.

Utöver alla dessa möjligheter skulle du som byggnadsingenjör även få vara med och skapa vårt framtida samhälle. Där du får ta dina modeller från skissbordet till att se dem växa fram i verkligheten.

Utbildning till byggnadsingenjör

För att kunna jobba som byggnadsingenjör kan du gå en YH-utbildning som är cirka 2 år lång. Under YH-utbildingen till byggnadsingenjör varvas teori med praktik och du läser bland annat kurser inom ledarskap, byggproduktionsledning och byggteknik. Vissa utbildingar är mer inriktade mot digitalt byggande, BIM, och andra är mer inriktade på produktion.

När du går en YH-utbildning till byggnadsingenjör ingår praktikperioder, så kallade Lärande i Arbete (LIA). Under LIA-perioden får du praktisera dina teoretiska kunskaper på ett riktigt företag med riktiga arbetsuppgifter. Där kommer du få värdefulla erfarenheter och insikter i yrket såväl som kontakter för arbetslivet.

Du kan även utbilda dig till byggnadsingenjör genom att studera till högskoleingenjör eller civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad eller byggteknik. En högskoleingenjörsutbilding är 3 år lång medan civilingenjörsutbildningen är 5 år lång. Båda utbildningarna finns på universitet och högskolor runt om i Sverige.

Behörighet till byggnadsingenjörsutbildningar

För att vara behörig till en YH-utbildning till byggnadsingejör krävs grundläggande behörighet och ibland kurser från gymnasiet som bygg och anläggning 1 + bygg och anläggning 2. Behörighetskraven kan dock variera från utbildning till utbildning.

För att vara behörig till en högskoleingenjörsutbildning krävs grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. För behörighet till civilingejörsutbildningen krävs grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. Vilka kurser som behövs för särskild behörighet kan variera mellan olika inriktningar på civilingenjörsutbildningen.

Efter att du har gått en utbilding till byggnadsingenjör

Efter utbildningen till byggnadsingejör kan du jobba på olika företag inom byggnadsbranschen. Det är också vanligt att jobba som konsult och hyras in på andra företag för olika byggprojekt. Det råder en stor brist på arbetskraft inom byggbranschen och det finns stora möjligheter att få jobb både inom ett år och fem år.

Källa: Arbetsförmedlingen

Jämför dina favoriter