Visar 1-6 av 6 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-6 av 6 träffar

Vad gör en arbetsterapeut?

En arbetsterapeut arbetar med individer som behöver arbetsterapi. Men vad innebär arbetsterapi? Ämnet omfattar kunskaper om människors dagliga aktiviteter, förhållande till delaktighet och hälsa. Inom arbetsterapi försöker man även förstå hur resurser och begränsningar hos individen samt omgivningen påverkar möjligheten till aktivitet, delaktighet och hälsa.

Arbetsdagarna för en arbetsterapeut kan variera mycket eftersom man jobbar med olika människor varje dag. Det är heller inte ovanligt att en arbetsterapeut jobbar på den plats där individen behöver hjälp, till exempel i hemmet, skolan eller på jobbet. Anledningen till att man jobbar på det sätt är för att få en inblick i människors utmaningar i vardagen och få möjligheten att lösa problemen som individer stöter på. Arbetsterapeuter arbetar inte endast på individnivå utan även på samhällsnivå.

En stor del av arbetet som arbetsterapeut handlar om att:

 • Anpassa vardagsmiljön och undersöka om det passar för individen med besvär.
 • Justera samt förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel.
 • Stödja och uppmuntra människor att utveckla sina fysiska, kognitiva samt sociala förmågor.

Ofta arbetar arbetsterapeuter i grupper bestående av flera andra och olika yrkesgrupper för att personen med besvär ska få de bästa möjligheterna att kunna utvecklas, till exempel:

 • Dietister
 • Fysioterapeuter
 • Logopeder
 • Läkare
 • Lärare
 • Psykologer
 • Socionomer

Vad innehåller en arbetsterapeututbildning?

En arbetsterapeututbildning är ett treårigt kandidatprogram som du kan studera på universitet och högskola. Det finns ett flertal arbetsterapeututbildningar runtom i landet, även på distans. Du hittar arbetsterapeutprogrammet i större studentstäder som exempelvis Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå.

Utbildningen på arbetsterapeutprogrammet sker praktiskt och teoretiskt. Du har till exempel verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under handledning där du får använda dina teoretiska kunskaper på en verklig arbetsplats. Du studerar sambandet mellan aktivitet och hälsa under utbildningens gång.

Du får också lära dig hur du som arbetsterapeut hjälper personer att förebygga, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga samy skapa möjlighet för individer att delta i aktiviteter som de vill eller behöver kunna utföra.

Arbetsterapeutprogrammet är tvärvetenskaploigt och i programmet ingår det bland annat kurser inom:

 • Medicin
 • Samhällsvetenskap
 • Beteendevetenskap
 • Naturvetenskap
 • Teknik

När utbildningen väl är klar har du möjlighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Vill du fortsätta läsa vidare? Inga problem, det finns gott om arbetsterapeututbildningar på master-och forskarnivå!

Efter att du har gått en arbetsterapeututbildning

Efter din arbetsterapeututbildning kan du arbeta med många olika typer av verksamheter, bland annat: 

 • Sjukhus och vårdcentral
 • Skolor
 • Myndigheter som t.ex. arbetsförmedlingen
 • Privata företag
 • Högskolor och universitet.
Jämför dina favoriter