Visa studentum.se som: Mobil
Visar 1-3 av 3 träffar
 

Vad gör en arbetsterapeut?

En arbetsterapeut arbetar med individer som behöver arbetsterapi. Men vad innebär arbetsterapi? Ämnet omfattar kunskaper om människors dagliga aktiviteter, förhållande till delaktighet och hälsa. Inom arbetsterapi försöker man även förstå hur resurser och begränsningar hos individen samt omgivningen påverkar möjligheten till aktivitet, delaktighet och hälsa.

Arbetsdagarna för en arbetsterapeut kan variera mycket eftersom man jobbar med olika människor varje dag. Det är heller inte ovanligt att en arbetsterapeut jobbar på den plats där individen behöver hjälp, till exempel i hemmet, skolan eller på jobbet. Anledningen till att man jobbar på det sätt är för att få en inblick i människors utmaningar i vardagen och få möjligheten att lösa problemet som individer stöter på.

Förutom det handlar en stor del av arbete om att:

 • Anpassa vardagsmiljön och undersöka om det passar för individen med besvär.
 • Justera samt förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel.
 • Stödja och uppmuntra människor att utveckla sina fysiska, kognitiva samt sociala förmågor.

Ofta arbetar arbetsterapeuter i grupper bestående av flera andra och olika yrkesgrupper för att personen med besvär ska få de bästa möjligheterna att kunna utvecklas, till exempel:

 • Dietister
 • Fysioterapeuter
 • Logopeder
 • Läkare
 • Lärare
 • Psykologer
 • Socionomer

Arbetsterapeuter arbetar inte endast på individnivå utan även på samhällsnivå.

Arbetsterapeututbildning

Vad ingår i en arbetsterapeututbildning?

En arbetsterapeututbildning pågår i tre år på högskola/universitet.  Det finns ett flertal arbetsterapeututbildningar runtom i landet, även på distans. Utbildningen kan du hitta i de större studentstäder som exempelvis Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå.

Utbildningen sker praktiskt och teoretiskt. I en arbetsterapeututbildning ingår det bland annat kurser inom:

 • Medicin
 • Samhälls-och beteendevetenskap.

När utbildningen väl är klar har du möjlighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Vill du fortsätta läsa vidare? Inga problem, det finns gott om arbetsterapeututbildningar på master-och forskarnivå. 

Vart kan jag jobba efter min utbildning?

Efter din arbetsterapeututbildning kan du arbeta med många olika typer av verksamheter, bland annat: 

 • Sjukhus och vårdcentral
 • Skolor
 • Myndigheter som t.ex. arbetsförmedlingen
 • Privata företag
 • Högskolor och universitet.
Jämför dina favoriter