Visar 1-20 av 38 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 38 träffar
1
2

Läs mer om socionomprogammet

En socionom har kunskap om hur sociala problem uppstår samt hur de kan förändras. De har kunskap om de lagar och resurser som har med socialtjänsten att göra och hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. Det är viktigt att socionomen förstår det sociala samspelets betydelse för människors utveckling för att på så vis kunna påverka och förändra människors tillvaro.

Vad arbetar en socionom med?

Efter socionomprogammet kan du arbeta inom kommun, landsting, statlig eller privat sektor. På senare år har det blivit relativt vanligt att socionomer är egna företagare. Som nyexaminerad socionom är några av de vanligaste yrkena:

 • Socialsekreterare
 • Fältassistent
 • Behandlingsassistent
 • Biståndsbedömare
 • Personligt ombud
 • Familjerådgivare
 • Skolkurator
 • Enhetschef
 • Frivårdsinspektör

Socionomens arbetsuppgifter

Arbetetsuppgifterna varierar beroende på vilken roll socionomen har men rent generellt arbetar man med att förändra människors liv på ett positivt sätt. Det kan ske genom att ge stöd, råd och hjälp till människor i svåra situationer. Man kan även stötta och handleda personal i olika processer eller arbeta förebyggande mot till exempel alkohol och narkotika, ofta i samarbete med polis, myndigheter eller organisationer.

Inom äldre- och handikappomsorgen kan arbetet ofta handla om att handlägga bistånd eller planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller hemvård.

Som egenföretagare kan socionomer arbeta som exempelvis personalkonsulenter inom företagshälsovård eller konsulter i organisationsutveckling, samhällsplanering och rekrytering.

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet. 

Du kan även välja olika inriktningar på din utbildning, som till exempel Internationell inriktning, socialpedagogik eller inriktning mot äldre och handikappomsorg.

Utbildningen innehåller vanligen kurser inom områden såsom: 

 • Socialt arbete
 • Välfärdspolitik
 • Metoder och etik
 • Barn, ungdom och familj
 • Psykisk ohälsa
 • Funktionshinder
 • Missbruk och beroende
 • Kriminalitet
 • Fattigdom, försörjning och boende

Efter socionomprogrammet kan du även läsa vidare på avancerad nivå. Ibland krävs viss yrkeserfarenhet för att bli antagen till dessa utbildningar. Det är dessutom möjligt att läsa vissa forskningsförberedande påbyggnadsutbildningar.

Ansökningskrav

Kravet för att kunna börja studera socionomprogrammet kan skilja sig från arrangör till arrangör. Antal sökande kan också påverka urvalet för att komma in på socionomprogrammet. 

De vanligaste förkunskaperna som krävs är:

 • Grundläggande behörighet

Godkända resultat i följande kurser:

 • Matematik 2a, 2b alternativt 2c eller motsvarande
 • Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande
  (Områdesbehörighet 5 / A5)

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Socionom som ges utomlands?
Utbildningskategorier