Visa studentum.se som: Mobil
Visar 1-10 av 10 träffar
 

Läs till Socionom!

Läs en Socionomutbildning!

En socionom har kunskap om hur sociala problem uppstår samt hur de kan förändras. De har kunskap om de lagar och resurser som har med socialtjänsten att göra och hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. Det är viktigt att socionomen förstår det sociala samspelets betydelse för människors utveckling för att på så vis kunna påverka och förändra människors tillvaro.

Vad arbetar en socionom med?

Efter socionomutbildningen kan man arbeta inom kommun, landsting, statlig eller privat sektor. På senare år har det blivit relativt vanligt att socionomer är egna företagare. Som nyexaminerad socionom är några av de vanligaste yrkena:

 • Socialsekreterare
 • Fältassistent
 • Behandlingsassistent
 • Biståndsbedömare
 • Personligt ombud
 • Familjerådgivare
 • Skolkurator
 • Enhetschef
 • Frivårdsinspektör

Socionomens arbetsuppgifter

Arbetetsuppgifterna varierar beroende på vilken roll socionomen har men rent generellt arbetar man med att förändra människors liv på ett positivt sätt. Det kan ske genom att ge stöd, råd och hjälp till människor i svåra situationer. Man kan även stötta och handleda personal i olika processer eller arbeta förebyggande mot till exempel alkohol och narkotika, ofta i samarbete med polis, myndigheter eller organisationer.

Inom äldre- och handikappomsorgen kan arbetet ofta handla om att handlägga bistånd eller planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller hemvård.

Som egenföretagare kan socionomer arbeta som exempelvis personalkonsulenter inom företagshälsovård eller konsulter i organisationsutveckling, samhällsplanering och rekrytering.

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet. 

Du kan även välja olika inriktningar på din utbildning, som till exempel Internationell inriktning, socialpedagogik eller inriktning mot äldre och handikappomsorg.

Utbildningen  innehåller vanligen kurser inom områden såsom: 

 • Socialt arbete
 • Välfärdspolitik
 • Metoder och etik
 • Barn, ungdom och familj
 • Psykisk ohälsa
 • Funktionshinder
 • Missbruk och beroende
 • Kriminalitet
 • Fattigdom, försörjning och boende

Efter socionomprogrammet kan du även läsa vidare på avancerad nivå. Ibland krävs viss yrkeserfarenhet för att bli antagen till dessa utbildningar. Det är dessutom möjligt att läsa vissa forskningsförberedande påbyggnadsutbildningar.

Jämför dina favoriter
Utbildningskategorier