Integritetspolicy – Keystone Education Group AB

Här hittar du information om oss och vår Integritetspolicy.

Vi är ett företag som hjälper människor att hitta rätt utbildning för sina behov via onlinetjänster, konferenser, skolbesök, utställningar, kataloger och marknadsföring. När du använder våra tjänster delar du viss information med oss. Sådan information kan utgöra personuppgifter, det vill säga en upplysning som handlar om dig och som kan identifiera dig personligen. Den här informationen förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, hur de används, vilka vi delar uppgifterna med och vilka rättigheter du har avseende dina uppgifter.

Om du inte vill lämna vissa personuppgifter till oss går det oftast bra att lämna fiktiva kontaktuppgifter, till exempel genom att fylla i ett påhittat namn när du registrerar dig. Tänk i så fall på att du åtminstone måste lämna tillräckligt med information för att vi ska kunna skicka inloggningsuppgifter, information, utbildningserbjudanden etc. till dig. För att tillhandahålla vissa av våra tjänster är det nödvändigt för oss att ta del av korrekta personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in två sorters uppgifter:

- Information som du ger till oss

- Information som vi får när du använder våra tjänster

Vi och våra tjänster riktar oss inte till personer under 13 år och vi kommer inte medvetet att inhämta information om personer under 13 år.

Information som du ger till oss

För att du ska kunna använda våra tjänster samlar vi in information som du själv ger till oss. Till exempel så förutsätter de flesta av våra tjänster att du som blivande student eller skolanställd skapar ett konto hos oss. För att skapa ett konto hos oss behöver du bland annat fylla i namn, telefonnummer och e-postadress. Medan du använder tjänsten får vi också annan information från dig, till exempel om vad du vill studera och var, och eventuella personuppgifter som skrivs i de chattar du deltar i. Om du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, så samlar vi också in den information om dig som du lämnar till oss och som behövs för att hantera din fråga.

Information som vi får när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster samlar vi in information om vilken tjänst du använt, hur du har använt den och när du har varit inloggad. Vi kan till exempel se vilken av våra webbplatser du besökt och vilka skolor eller utbildningar och ämnen du har anmält intresse för. Detta för att kunna ge dig information om utbildningar inom dina intresseområden men också för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse.

Vi kan också se vilken slags enhet – dator, mobil, platta etc. – som du har använt och information från själva enheten som till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning och geografisk plats. Informationen från din enhet använder vi bara för att skapa analyser. Informationen används inte på individnivå eller tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.

Som de flesta onlinetjänster och mobilappar använder vi cookies som lagras lokalt på din enhet när du besöker våra webbplatser. Vi använder exempelvis cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker oss. För mer information om detta, se nedan under avsnittet om cookies.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att vi ska kunna hantera dina personuppgifter behöver vi alltid ha ett syfte och en så kallad rättslig grund för behandlingen som vi förklarar här nedanför. Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster till dig (uppfyllande av avtal).
 • Analysera, förbättra och vidareutveckla tjänsterna (berättigat intresse).
 • Kommunicera med dig och ge support (uppfyllande av avtal).
 • Låta utbildningsarrangörer och utställare veta att du är intresserad av t.ex. en viss utbildning (uppfyllande av avtal).
 • Fullgöra våra lagenliga förpliktelser, exempelvis skatt och bokföring (rättsliga förpliktelser).
 • Skicka nyhetsbrev och annan information till dig (uppfyllande av avtal).
 • Förebygga, begränsa och utreda missbruk av våra tjänster och olagliga aktiviteter (berättigat intresse).

Uppfyllande av avtal. En anledning till att vi behandlar dina personuppgifter är för att kunna fullgöra de avtalsförpliktelser som vi har åtagit oss att utföra. Det handlar t.ex. om personuppgifter som krävs för att du ska kunna ta del av våra tjänster full ut.

Berättigat intresse. En annan anledning till att vi behandlar personuppgifter om dig är att vi har bedömt att vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av behandlingen. Detta kallas en intresseavvägning och gäller till exempel när vi vidareutvecklar våra tjänster. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om intresseavvägningen.

Rättslig förpliktelse. Vi kan även behöva behandla personuppgifter för att följa lagar och fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Fattar vi automatiserade beslut om dig?

Nej, vi fattar inga automatiserade beslut (dvs. beslut med hjälp av algoritmer och som har någon rättslig följd för dig).

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

När du använder våra tjänster kan vi komma att dela personuppgifter med andra:

 • Med skolor och utställare för att till exempel låta dessa parter veta att du har ett intresse för en viss utbildning.
 • Med leverantörer som utför tjänster åt oss, till exempel att tillhandahålla serverkraft, skicka epost, marknadsföra våra tjänster och göra så att du kan chatta med oss
 • Med myndigheter som kräver att ta del av viss information, till exempel Skatteverket
 • Med bolag inom vår koncern för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig
 • Med intresserade köpare om det skulle bli aktuellt att sälja Keystone, och då under stränga sekretesskrav

Vi delar endast dina personuppgifter med parter som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med parter som är skyldiga att upprätthålla samma skyddsnivå som erbjuds inom EU/EES i enlighet med reglerna i GDPR (så kallade standardavtalsklausuler). Kontakta oss om du vill veta mer.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas inte under länge tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner som säkerställer detta och vi ser till att radera personuppgifter senast två år efter att du använt våra tjänster. Viss information kan behöva sparas längre om det krävs enligt lag, exempelvis kräver bokföringslagen att man sparar uppgifter i sju till åtta år.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner.

Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du också rätt att kostnadsfritt få information om vilka uppgifter vi behandlar och viss information om behandlingen. Du har också rätt att få en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Du även rätt att få ut dina personuppgifter elektroniskt för att kunna använda dem någon annanstans. Detta kallas för dataportabilitet.

Om några av de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få de uppgifterna rättade eller kompletterade.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om vi inte längre behöver uppgifterna för det syfte vi samlade in dem för. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter till passiv lagring. Om du till exempel har begärt rättelse så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden vi utreder om uppgifterna är felaktiga.

I de fall dina personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning eller samtycke har du rätt att invända mot behandlingen. Om du invänder kommer vi att upphöra med vår behandling av dina personuppgifter.

RADERA DINA PERSONUPPGIFTER

Avregistrering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Du kan välja att radera dina personuppgifter när du vill genom att klicka “Avregistrera” längst ner i våra mejl, eller genom att avregistrera dig här.

Radera din data som lagras på webbplatsen  

Om du vill radera all information om dig på webbplatsen kan du mejla till info@studentum.se och begära att få din data raderad. Du måste använda den e-post som är kopplat till de uppgifter du har angett för att verifiera din identitet. Din begäran kommer att verkställas och bekräftas genom att vi besvara ditt mejl.

Radera data som lagras på Facebook

Om du inte längre önskar att ta emot information från utbildning.se via Facebook och vill radera dina personuppgifter, var god följ instruktionerna nedan: 

 1. Gå in på ditt Facebook konto till inställningar och sekretess, klicka på “inställningar”
 2. Klicka på “appar och webbplatser” där ser du vilka appar och webbplatser som är anslutet till ditt Facebook konto.
 3. Sök eller skrolla i listan efter utbildning.se, klicka på “Visa och redigera”
 4. Klicka på “Ta bort”
 5. Nu har du tagit bort dina appaktiviteter på Facebook. 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet över behandlingen av dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att direkt kontakta Datainspektionen.

COOKIES

När du använder våra webbplatser samlas uppgifter in via olika former av spårningstekniker, till exempel så kallade cookies. En cookie är en liten fil som laddas ner till en enhet (exempelvis en dator eller mobil) som lagrar informationen så att våra webbplatser kan känna igen dig som en återvändande besökare och anpassa din upplevelse av våra tjänster. Informationen som samlas med hjälp av cookies kan ibland innehålla personuppgifter. Vi använder cookies för andra ändamål, exempelvis för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt mäta och analysera trafiken på webbplatsen.

Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda våra webbplatser. Det gäller exempelvis information om dina inställningar som visar oss hur tjänsterna och innehållet på en webbplats ska visas i din webbläsare.

Vi använder också cookies för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt utifrån din användning, vilka uppgifter du lämnat, vilka val du gör när du besöker olika sidor på våra webbplatser och för att se till att du får information som är relevant för dig. Vi använder även cookies för att föra statistik och analysera användandet.

Vi använder även tredjepartscookies för att exempelvis kunna göra marknadsundersökningar och mäta datatrafiken på våra webbplatser, tillhandahålla annonser till dig och för att förbättra funktionaliteten på våra webbplatser.

Du kan välja att avaktivera eller blockera cookies genom inställningar i din webbläsare. Om du gör det kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

SÅ KONTAKTAR DU OSS

Keystone – Keystone Education Group AB med org.nr, 556652-1653 och adress Karlavägen 100 A, Plan 5, 115 26 Stockholm är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hör av dig till oss på info@studentum.se om du har några frågor om denna informationen eller andra frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Du kan även besöka https://www.keg.com/  för mer information om oss. Den här integritetspolicyn gäller för alla våra webbplatser.

Senast uppdaterad: 18 november 2020