Visar 1-6 av 6 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-6 av 6 träffar

Vad gör en dietist?

En dietist arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med målet att patienten ska få i sig rätt mängd näring samt ha en god livskvalitet utifrån sina förutsättningar. Sjukdomar som ätstörningar, allergier, undernäring och hjärtsjukdomar påverkar människors kosthållning och personer som lider av dem kan behöva hjälp av en dietist. Du kan även arbeta med rådgivning för idrottsmän och idrottskvinnor, eller människor helt utan särskilda behov.

Dietistprogrammet

Dietistprogrammet är en treårig universitetsutbildning son omfattar 180 högskolepoäng. Dietistutbildningens huvudområden är kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Du får även kunskaper inom näringslära, kostsociologi, fysiologi, livsmedelsvetenskap, psykologi och dietetik med sjukdomslära. Samtalsmetodik och kommunikation är en stor del av dietistutbildningen då det är centralt i rollen som dietist. 

Dietistutbildningen leder fram till en dietistexamen och därefter kan du ansöka om en dietistlegitimation hos Socialstyrelsen för att kunna jobba som dietist. Efter att du har gått dietistprogrammet kan du även studera vidare på avancerad nivå för att sedan kunna gå en forskarutbildning.

Behörighet till dietistutbildningen

För att kunna ansöka till dietistprogrammet behöver du uppnå grundläggande behörighet samt särskild behörighet. Den särskilda behörigheten innebär att du måste ha minst godkänt i följande kurser:

  • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
  • Naturkunskap 2*
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Olika typer av dietistutbildningar

Det finns även andra utbildningar inom dietistområdet, till exempel särskilda kostrådgivarutbildningar på folkhögskolenivå eller yrkesutbildningar som exmpelvis certifierad kostrådgivare. 

Efter att du har gått en dietistutbildning

Titeln dietist är yrkesskyddad och reglerad i lag. Sedan 2006 utfärdar Socialstyrelsen en yrkeslegitimation till personer som gått en adekvat dietistutbildning. Det är bara personer som har tagit examen från dietistprogrammet på universitetet som kan ansöka om att få en dietistlegitimation.

En dietist ingår ofta i team med annan vårdpersonal som exempelvis sjuksköterskor och läkare, men arbetar även ofta självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem. Ett annat arbetsområde kan vara att utbilda personal inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst.

Det finns även dietister inom kommunerna, exempelvis inom den kommunala äldreomsorgen. Allt fler dietister startar idag även egna företag som konsulter eller arbetar på livsmedels- och nutritionsföretag. Det finns även jobbmöjligheter inom idrottsrörelsen samt inom forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa.

Jämför dina favoriter
Utbildningskategorier