Filtrera efter
Grundlärare
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-20 av 99 träffar
1
2
3
4
5
Annonser

Populära platser

Reportage inom Grundlärare

Att arbeta som lärare inom grundskolan

En grundskollärare arbetar som lärare i årskurs 1-3, 4-6 eller i förskola och fritidshem. När du väljer utbildning väljer du vilken årsgrupp du ska rikta in dig på samt vilka ämnen du vill specialisera dig inom.

Som lärare i grundskolan arbetar du ofta i arbetslag tillsammans med andra lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Arbetslaget ansvarar sedan för ett visst antal elever. Ju högre årskurser du undervisar desto färre ämnen undervisar du i.

Arbetet som grundlärare innebär att du handleder eleverna, både i grupp och enskilt. Du inspirerar och hjälper dem att själva söka kunskap. Du svarar på frågor, ger eleverna råd, tips och stöd i såväl undervisning som sociala situationer.

grundskolelarareArbetsgrupper och ansvarsområden

Som lärare kommer du också att tillsammans med övriga lärare och pedagoger skapa en trygg och trevlig miljö på skolan, i matsalen och på skolgården. Om du vill ha utökat ansvar i din roll som lärare, kan du jobba som mentor eller studiehandledare. Det innebär ansvar för att följa och stötta studieutvecklingen hos elever, ofta i samråd med föräldrarna. Du ordnar och planerar föräldramöten och individuella samtal med föräldrarna om varje elev du ansvarar för.

Förutom undervisning ingår även planering- och utvärderingsarbete, föräldramöten och kompetensutveckling i arbetet som grundlärare. Eftersom en stor del av arbetet sker i arbetslag krävs att du har lätt för och tycker om att samarbeta.

Majoriteten av grundlärarna i Sverige arbetar på en kommunal skola, men du kan lika väl arbeta på en fristående skola. Du har även möjlighet att arbeta på svenska skolor i utlandet och undervisa svenska barn utomlands. Vissa grundskolor kan ha olika pedagogiska inriktningar. Bland dessa finns bland annat Montessori, Waldorf och Reggio Emilia.

Att utbilda sig till grundlärare

För att bli grundlärare studerar du på universitet eller högskola. Programmet heter grundlärarprogrammet och ger dig behörighet att söka lärarlegitimation vid slutförd utbildning och eventuell praktik. Mer information om lärarlegitimation hittar du på lärarförbundets hemsida.

Grundlärarprogrammet har tre valbara inriktningar som du kan välja mellan; grundlärare med inriktning mot fritidshem, grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 samt årskurs 4-6. Under första läsåret läser alla några gemensamma kurser som sedan resten av utbildningen byggs kring. De innehåller generella lärarkunskaper så som bedömning och betygssättning. Efteråt följer verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på en skola.

Grundlärarprogrammet - inriktning fritidshem

Som grundlärare i fritidshem utbildas du för att möta barn mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen. Du har möjlighet att välja olika inriktningar inom fritidshem, t.ex. bild, idrott eller musik. Man kan säga att du får du det bästa av två världar: i skolan är du lärare i idrott eller estetiska ämnen, och efter skoldagens slut leder du eftermiddagens fritidsaktiviteter. Utbildningen är tre år lång, 180 högskolepoäng. 

Grundlärarprogrammet - årskurs 1-3

För dig som vill arbeta som lågstadielärare i grundskolans årskurs 1-3 är utbildningen fyra år. Här ägnas stor del av undervisningen åt läs- och skrivkonst men du kommer även få kompetenser att undervisa i andra ämnen, till exempel matematik, engelska, naturkunskap, samhällskunskap och teknik.

Grundlärarprogrammet - årskurs 4-6

För dig som väljer inriktning mot grundskolans årskurs 4–6 kommer att kunna undervisa i ämnen som svenska, engelska, matematik och ytterligare ett valbart ämne, till exempel bild, musik, idrott och hälsa, hemkunskap, slöjd, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen eller teknik. Utbildningen innebär fyra år av heltidsstudier.