Visar 1-9 av 9 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-9 av 9 träffar

Landskapsarkitektutbildning

Vad gör en landskapsarkitekt?

Som landskapsarkitekt så arbetar du med att gestalta och planera den yttre miljön, skillnaden från en arkitekt är att hen istället ansvarar för byggnader och deras funktion. Ett annat ord som används för landskapsarkitekt är landskapsdesigner och du kan som detta välja att arbeta med planering, utformning, utredning eller förvaltning eller flera delar tillsammans.

Arbetet kan gälla många olika samhällsfunktioner, som exempelvis bostads- och industriområden, torg, gaturum, torg, parkeringsplatser, trädgårdar, parker eller golfbanor. En stor del av yrket går därför till att kommunicera med de personer som kommer att beröras av bygget. Landskapsarkitekten samlar i förberedande syfte in synpunkter och sammanställer dessa till ett förslag på hur bygget kan komma att se ut.

Vad är viktigt om jag funderar på att plugga en landskapsarkitektutbildning?

Det absolut viktigaste är att du har ett intresse för natur och miljö! Eftersom en landskapsarkitekt ofta måste väga olika synpunkter och intressen mot varandra (ekonomiska, tekniska, funktionella och estetiska synpunkter) behöver du också vara lyhörd och sätta människan i fokus. Att vara idérik skadar inte om du vill läsa en landskapsarkitektutbildning.

Vad kan jag jobba som när jag läst en landskapsarkitektutbildning?

Landskapsarkitekter jobbar både inom privata verksamheter och på firmor, länsstyrelser, kommuner eller statliga myndigheter som Trafikverket och Naturvårdsverket. Där kommer du att jobba med planering, projektering och utredningar. Det vanligaste är att landskapsarkitekter arbetar som privatpraktiserande konsulter i projekt med arkitekter och andra tekniska experter.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 4 utbildningar inom kategorin Landskapsarkitekt som ges utomlands?