Filtrera efter
Elevassistent
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-20 av 29 träffar
1
2
Annonser

Fler kategorier inom Elevassistent

Populära platser

Reportage inom Elevassistent

" Jag vill arbeta på olika ungdomsgårdar med ungdomar som är extra stökiga. Jag tror att möjligheten att få jobb är ganska stora eftersom det behövs fler personer inom den sektorn."

Elever och lärare berättar om KUI vuxenutbildning och hur det är att studera här. KUI utbildar dig som vill arbeta med människor inom vård, omsorg, barn, fritid och hälsa.

Elever och lärare på Vård- och omsorgsutbildningen hos KUI delar med sig av upplevelser och erfarenheter från utbildningen.

Om barn och ungdomar är ett stort intresse för dig så passar kanske en elevassistentutbildning dig. Under utbildningen kommer du att få kunskaper om barn och ungdomars behov, utveckling och lärande. I det framtida yrket kommer varje elev att ha unika behov som du skall vara del av att bemöta och under utbildningen kommer du att få den kunskapen som krävs för att du skall vara trygg i din yrkesroll. 

Vad får du lära dig under elevassistentutbildningen?

Under utbildningens gång  kommer du att få fördjupa dig i pedagogiska verksamheter, hur dessa fungerar och vad verksamheternas skillnader kan innebär för elever med speciella behov. Du kommer att få kunskap i hur du tillsammans med lärarkåren kan utforma läroplaner som är specifikt anpassade för elevens behov och hur elevens styrkor och svagheter kan användas för att uppnå så bra skolresultat som möjligt. Vissa elever behöver mycket pedagogisk stöttning i lärandet medan andra elever behöver social stöttning för att må bra i sin skolmiljö, det handlar om att lära sig hur du skall stötta på bästa sätt. 

Utbildningen fokuserar även på att förbereda dig för arbetslivet, vilket till stor del görs under en så kallad APL - Arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du genom praktiskt arbete på en skola eller annan pedagogisk verksamhet får lära dig mer om yrket och sätta dina teoretiska färdigheter i relation till praktiskt arbete. Praktikens längd kan variera beroende på vilken utbildning du väljer, men den är vanligtvis 4-5 veckor per termin. På vissa utbildningar får du hjälp med att hitta en praktikplats och på andra utbildningar du kan fritt söka den praktikplats som du tycker passar dig bäst.

Flera olika typer av elevassistentutbildningar att välja mellan

När du är redo att ta steget att börja studera så finns det många alternativ när det kommer till elevassistentutbildningar, både när det kommer till utbildningsarrangörer och studiesätt. Det går att läsa på det klassiska sättet - i klassrum på en en specifik ort, eller så passar distansstudier ditt liv bättre. För dig som behöver finns även utbildningar med flexibla studier, vilket kanske passar bra om du redan arbetar och vill utöka din kunskap inom ämnet eller om du av andra skäl behöver arbeta medan du studerar. Det finns ett stort urval av utbildningsarrangörer som erbjuder elevassistentutbildningar. Dels kan gå en elevassistentutbildning på komvux i din hemkommun eller söka en YH utbildning som är lite mer omfattande och mer fördjupad.

Det finns också flera privata aktörer att välja bland. Om du studerar hos en privat aktör så kommer du att behöva bekosta din utbildning själv, eller om du har en arbetsgivare så kan det vara så att arbetsgivaren vill att du studerar och därför bekostar dig utbildning. Fördelen med en privat utbildning är att du många gånger möter lärare med lång erfarenhet inom yrket och inte sällan är kurserna kortare vilket gör att du kan komma ut på arbetsmarknaden fortare.  Utöver dessa alternativ så finns det även vissa skolor som har lärlingsutbildningar till elevassistent. För att du ska hitta den elevassistentutbildning som passar dig bäst så har vi samlat ett stort urval som du kan jämföra och läsa mer om här ovan!

Att arbeta som elevassistent

Efter avslutad elevassistentutbildning arbetar du inom pedagogisk verksamhet där din primära uppgift är att hjälpa elever som behöver stöd i undervisningen. Elevernas hjälpbehov kan skilja sig åt, det kan vara utmaningar kopplade till koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av funktionsvariationer. På arbetsplatsen kommer du att tillhöra lärarkåren och arbeta tätt ihop med ämneslärare för att utforma utbildningen för elevens bästa. Många gånger finns specialpedagoger till hands för att ge råd och stöd i utformningen av arbetet med eleven. 

Jobbet ställer höga krav på din kompetens, lyhördhet och ofta ditt tålamod. Inte sällan innebär den här typen av arbete att det kan ta tid att se resultat. En annan viktig aspekt att bära med sig är att det även krävs att du bygger mycket förtroende hos eleven som du skall stötta. Många elever med pedagogiska utmaningar tar tid på sig för att bygga tillit till vuxna. Det är inte ovanligt bland äldre elever att känna sig missförstådda och därför är det viktigt att lägga ett stort arbetet på just relationsbyggande. Men även om elevassistentyrket kan vara prövande så kommer du att ha ett arbete som ger dig stor belöning när du får se eleven utvecklas och växa, både som elev och individ. Så vill du ha ett yrke som verkligen kan göra skillnad för någon så är elevassistent något för dig!