Visa studentum.se som: Mobil
Visar 1-20 av 77 träffar

Mer om Barnskötarutbildning

Efter din barnskötarutbildning kan du jobba med att ta hand om barn medan föräldrarna är på jobbet. Oftast är arbetsplatsen en kommunal eller privat förskola men det kan också vara på ett föräldrakooperativ. Barnen kan vara i barnomsorgen från ett års ålder tills dess att de börjar skolan. Arbetet innebär att du tar hand om barnen och ser till så att de är trygga och nöjda under den tiden de spenderar ifrån sina föräldrar.

I jobbet kommer du också se till så att barnen är stimulerade och utvecklar sin fantasi. Du leker med dem, läser sagor, målar, bakar, sjunger och så vidare. Du äter med barnen samt hjälper dem med hygien, toalettbesök och blöjbyten. En annan viktig del i ditt arbete som barnskötare går ut på att hålla kontakt med barnens föräldrar.

Olika arbetsplatser för barnskötare

Om du jobbar som barnskötare på en förskola har du ansvar för barnen tillsammans med en eller flera förskollärare. Du kan också arbeta i ditt eget hem som så kallad ”dagbarnvårdare” (kallades förr ”dagmamma”). En dagbarnvårdare kan ansvara för mellan ett till fem barn.

Utbildningar till barnskötare

Att tänka på för dig som vill få en barnskötarutbildning

Du som vill studera till barnskötare måste ha lätt för att samarbeta. Det är också viktigt att du har intresse för barn och deras utveckling samt stort tålamod. Olika barn behöver olika omsorg såsom språkträning, extra stöd, stimulans, eller fysisk hjälp, vilket du som barnskötare måste kunna ge dem.

Goda jobbchanser för dig som pluggat barnskötarutbildning

Det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom barnomsorg. Som barnskötare, elevassistent och personlig assistent för barn och ungdomar är din uppgift att ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro. Detta arbete kan omfatta allt från att leka, skapa, idrottsaktiviteter och friluftsliv till matservering och att hålla kontakt med föräldrarna.

Kurser som ofta ingår i barnskötarutbildningen

Pedagogiskt arbete 
Specialpedagogik 
Kommunikation 
Pedagogiskt ledarskap 
Pedagogiska teorier och praktiker 
Lärande och utveckling 
Hälsopedagogik
Grundläggande vård och omsorg 
Barns lärande och växande 

Efter att du gått klart en barnskötarutbildning och arbetat i yrket i några år kan en förskollärarutbildning vara ett naturligt steg vidare. Här hittar du utbildningar till förskollärare.

Jämför
Videoreportage