Filtrera efter
Socialpedagog
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-20 av 43 träffar
1
2
3
Annonser

Populära platser

Reportage inom Socialpedagog

Vanliga frågor

  • Oftast är en utbildning till socialpedagog mellan ett och två år, det skiljer sig något beroende på vilken skola du väljer att läsa din utbildning på.

  • Ja det finns flera utbildningar till socialpedagog på distans, för dig som inte kan eller vill delta på plats.

  • Arbetet som en socialpedagog och en socionom gör liknar varandra på många sätt, de båda handlar om socialt arbete med människor. Socionomer har en högskoleexamen och arbetar ofta mer administrativt, medan en socialpedagog ofta arbetar mer praktiskt och har utbildat sig genom en yrkesutbildning.

  • Alla som vill arbeta med att skapa en trygg miljö för människor är passande för att läsa en utbildning till socialpedagog. Yrket kräver att du som person har en viss personlig mognad för att kunna agera tålmodigt under pressade situationer.

Vad roligt att du vill bli socialpedagog! Det finns många olika utbildningar inom flera olika segment som leder till en framtid som just socialpedagog. Utbildningar till socialpedagog hittar du på folkhögskolor, yrkeshögskolor och hos privata yrkesutbildare.

Vad gör en socialpedagog?

En socialpedagog jobbar med barn, unga och vuxna som behöver stöd och hjälp, exempelvis på grund av en funktionsnedsättning, utanförskap eller missbruk. Som socialpedagog hjälper du människor att kunna leva ett självständigt liv eller ta sig ur ett drogberoende.

Som socialpedagog kan du också jobba med barn och unga på en skola eller annan pedagogisk verksamhet. På en skola ingår socialpedagogen oftast i ett team som jobbar med elevhälsan. Som socialpedagog på en skola jobbar du med att främja elevernas hälsa och välmående i skolmiljön. Du kan exempelvis ha enskilda samtal med elever eller tillsammans med vårdnadshavare och lärare.

Olika typer av socialpedaogutbildningar

Du kan studera en utbildning till socialpedagog på en yrkeshögskola, folkhögskola eller hos en privat yrkesutbildare. Oftast är utbildningen mellan 1-2 år beroende på vilken skola du välljer att studera på. YH-utbilningar och folkhögskoleutbildningar till socialpedog är CSN-berättigade medan det kostar att gå en privat yrkesutbildning.

Vad innehåller en socialpedagogutbildning?

När du går en socialpedagogutbildningen får du exempelvis lära dig mer om socialpsykologi, socialt arbete, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och integrationspedagogik.

Om du väljer att gå en YH-utbildning ingår alltid LIA (Lärande I Arbete) där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper på en arbetsplats genom att göra praktik. Även många folkhöskoleutbildningar erbjuder praktik i samband med din socialpedagogutbildning.

Efter att du har gått en socialpedagogutbildning

Arbetsmarknaden för dig som har läst en utbildning till socialpedagog ser väldigt bra ut då kompetensen du kommer att få efterfrågas i många sammanhang. Du kommer att få jobba med olika utsatta grupper i samhället och jobbet handlar mycket om att finnas där för de som behöver det, ofta via samtal. Socialpedagoger jobbar ofta inom kommun, landstig eller på myndigeheter.

Som socialpedagog kan du bland annat jobba på: 

  • LSS-boenden (Bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • HVB-hem (Hem för vård eller boende)
  • Barn- och ungdsomvård, till exempel på en skola
  • Kriminalvård
  • Missbruksvård
  • Äldreomsorg

Källa: Arbetsförmedlingen.se