Visar 1-6 av 6 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-6 av 6 träffar

Tandhygienistutbildning – vad innebär det?

Med en tandhygienistutbildning i bagaget kan du arbeta som tandhygienist. En sådan har en hälsoinriktad yrkesprofil och ser till att människor i alla åldrar har en god munhälsa. Det innebär att du efter din tandhygienistutbildning får undersöka patienters muntillstånd, ställa diagnoser och behandla sjukdomar såsom karies och tandlossning. Du får även arbeta med utvärdering av patienters behov av munhälsovård, putsning av tänder, tagning av röntgenbilder och avlägsning av tandsten. Tandhygienister arbetar alltså både med förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan på människor i alla åldersgrupper. Då yrket kräver en dialog med patienter kan en del utbildningar innehålla kurser inom samtalsteknik och liknande. På så sätt lär du dig att motivera patienter till en bättre munhälsa.

Du kan arbeta som:

  • Tandhygienist

  • Produktspecialist/säljare för dentalbolag

  • Chef/arbetsledare på tandvårdskliniker, dentalbolag och läkemedelsföretag

Plugga en tandhygienistutbildning

Tandhygienistutbildning på universitet/högskola

För att bli en tandhygienist behöver du gå en tandhygienistutbildning. En sådan utbildning läser du på ett universitet eller en högskola. På Studentum hittar du utbildningar i olika städer runtom i landet, bland annat i Göteborg, Jönköping och Umeå. Antagningskraven ser olika ut beroende på vilken utbildning du väljer att gå men gemensamt för alla högskoleutbildningar är krav på grundläggande behörighet. Längden på programmen varierar men är vanligtvis mellan två år (120 hp) och tre år (180 hp).  En treårig utbildning motsvarar en kandidatexamen. Väljer du att läsa en kandidatutbildning finns möjligheter till ytterligare fördjupade kunskaper inom ämnet genom vidare studier på magister- och forskarnivå. 

Går det att plugga en tandhygienistutbildning på distans?

För dig som vill plugga en tandhygienistutbildning på distans finns även sådana möjligheter. Med teknisk uppkoppling kan du alltså studera till tandhygienist utan att fysiskt behöva närvara i skolan. Dock kan en del distansutbildningar innefatta ett antal obligatoriska träffar beroende på vilken du väljer att läsa. För mer information om tandhygienistutbildningar på distans – läs här

Arbeta utomlands efter din tandhygienistutbildning

Efter din tandhygienistutbildning är du inte begränsad till att endast arbeta i Sverige. Det går lika bra att arbeta som tandhygienist utanför Sveriges gränser då den svenska tandhygienistutbildningen är godkänd inom EU/EES-området. Därför har du såväl nationella som internationella arbetsmöjligheter. 

Hur ser framtiden ut för tandhygienister?

  • Framtid för nyexaminerade tandhygienister: idag råder skillnader mellan balans och brist på arbetsmarknaden beroende på vart i landet du arbetar, men efterfrågan på personal med tandhygienistkompetens väntas öka.
  • Framtid för yrkeserfarna tandhygienister: på arbetsmarknaden råder idag brist på yrkeserfarna tandhygienister.
Jämför dina favoriter