Visar 1-20 av 338 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
 • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-20 av 338 träffar

Utbildning inom miljö

Idag har vi människor får en ökad medvetenhet kring hur miljön påverkas av det vi gör i vardagen. Man kan därför säga att en miljöutbildning verkligen ligger rätt i tiden.

Det finns väldigt många utbildningar som rör ämnet miljö och alla med olika inriktningar. Det kan vara allt mellan vatten- och miljöteknik, energiutbildningar, materialåtervinning, bioenergitekniker till miljöpolitik.

Oavsett hur du väljer att arbeta inom ämnet miljö så kommer du att ha ett yrke som är oerhört utvecklande och framtidsskapande. Som sagt ligger en miljöutbildning rätt i tiden och det förväntas också behövas mer miljöexperter på arbetsmarknaden i framtiden.

Exempel på jobb efter avslutad miljöutbildning:

 • Biogasprojektör
 • Biolog
 • Bioteknolog
 • Ekorådgivare
 • Energiplanerare
 • Klimatexpert
 • Landsbygdsagronom
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Miljödebattör
 • Miljöforskare
 • Miljöingenjör
 • Miljöjournalist
 • Miljövetare
 • Molekylärbiolog


Miljövetare (studerat miljövetarprogrammet)

Den som arbetar som miljövetare har som uppgift att se helheten i naturen. Som miljövetare försöker man se vilka effekter olika handlingar får för miljön och hur samhället i form av myndigheter och företag ska styras till att arbeta ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Miljövetare arbetar främst som administratörer, handläggare och beslutsfattare inom industri, men även som konsulter. Det finns också många miljövetare inom kommuner och myndigheter. Miljövetare arbetare med att försöka lösa miljöproblem genom styrmedel som exempelvis miljörevision och miljöcertifiering. Andra viktiga uppgifter för en miljövetare är rådgivning, information och utbildning kring miljöfrågor.

miljö utbildning för framtidenGeovetare

Som geovetare är man med och utvecklar infrastruktur som vägar och broar och vid utvinning av naturtillgångar är geovetarens kunskap viktig. Fokus i geovetarens kompetens ligger i berg, jord, vatten, landformer och klimat. Deras kunskap är viktig för att förebygga skador och naturkatastrofer genom att anpassa anläggningar och byggnader till de rådande fysiska förutsättningarna.

Det är också geovetarens uppdrag att se över människans långsiktiga överlevnad genom att se över jordens resurser och kartlägga hur föroreningar sprider sig i vår fysiska miljö. Många geovetare arbetar inom miljö, bygg och materialbranschen men de finns även de som arbetar med miljövård samt samhälls- och naturresursplanering. 

Utbildningstyper - Miljöutbildning

Det finns många olika utbildningsformer för dig som vill läsa en utbildning inom miljö. Du kan läsa på universitet och högskola, en YH-utbildning, plugga på folkhögskola, på komvux, läsa en utbildning på distans, läsa utomlands eller plugga en yrkesutbildning. 

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 11 utbildningar inom kategorin Miljö / Hållbarhet som ges utomlands?