Visar 1-12 av 12 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-12 av 12 träffar

Psykologprogrammet

Mer om psykologprogrammet

Psykologprogrammet är en femårig utbildning på heltid som totalt ger dig 300 högskolepoäng. Studierna sträcker sig över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människans beteende ur en biologisk, psykologisk, social och kulturell synvinkel. Undervisningsmetoderna i psykologprogrammet varierar och innefattar bland annat gruppövningar och praktisk tillämpning av den teoretiska kunskapen. Du har fördel av tidigare relevant arbetslivserfarenhet.

Psykologprogrammet kan variera mellan skolor, men innefattar ofta följande moment:

• Biologisk psykologi
• Neuro- och kognitionspsykologi
• Utvecklingspsykologi
• Socialpsykologi
• Klinisk psykologi
• Grupp- och organisationspsykologi
• Personlighetspsykologi
• Psykoterapi
• Forsknings- och utredningsmetodik
• Självständigt examensarbete
• Praktik

Hur kommer jag in på psykologprogrammet?

För att bli behörig att söka till psykologprogrammet vid ett universitet i Sverige krävs grundläggande behörighet plus Matematik B och Samhällskunskap A, eller Matematik 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5). Konkurrensen för att komma in på psykologprogrammet är tuff. Du kan öka dina chanser att komma in genom att få höga poäng på högskoleprovet. Antagningar till psykologprogrammet sker oftast både till höst- och vårterminen.

Hur långt är psykologprogrammet?

Utbildningen till psykolog är en sammanhållen yrkesutbildning på fem år. För att bli legitimerad psykolog bör du efter psykologexamen utföra en ettårig praktiktjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning. Detta i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Var kan jag läsa psykologprogrammet?

De flesta universitet i Sverige har psykologprogrammet i sitt utbildningsutbud. För dig som vill läsa psykologi utomlands finns alternativet att antingen åka på en eller flera utbytesterminer genom det svenska universitet du är inskriven vid, eller att läsa hela psykologprogrammet utomlands. Du kan få hjälp att ansöka till ett universitet utomlands genom en förmedlare av utlandsstudier eller genom att ta kontakt med universitetet själv.

Vilken examen får jag efter psykologprogrammet?

Du får en psykologexamen efter 300 fullgjorda högskolepoäng.Efter din psykologexamen har du möjligheten att studera vidare till psykoterapeut under en treårsperiod. Dessa studier innefattar 90 högskolepoäng och görs ofta på halvtid vid sidan av arbete. Psykoterapeut är således en påbyggnadsutbildning till en psykologexamen.

Exempel på områden du kan arbeta inom är:

• Förskolor och skolor
• Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet
• Kroppssjukvård och psykiatrisk sjukvård
• Mödra- och barnhälsovård
• Socialtjänst
• Habiliteringsverksamhet
• Företagshälsovård
• Socialt och kurativt arbete
• Personalarbete/HR
Vanligt är att psykologer jobbar inom kommuner och landsting, men jobb finns även inom försvaret, kriminalvården, privata företag, konsultföretag eller som forskare.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 3 utbildningar inom kategorin Psykolog som ges utomlands?