Visar 1-3 av 3 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-3 av 3 träffar

specialistbarnskötare

Vad ger en utbildning till specialistbarnskötare?


Med specialistkunskaper inom områden som till exempel språkutveckling, lärmiljöer eller funktionsvariationer fyller du en viktig funktion på förskolan där du blir ett pedagogiskt stöd i barngruppen och handleder förskolans anställda i nya arbetssätt och metoder.

En utbildning till specialistbarnskötare ger dig möjlighet och kompetens att på ett mer systematiskt sätt arbeta med förskolegruppens lärande och utveckling. 

Förskolan i Sverige idag möter många utmaningar med rekrytering och stora barngrupper där personalen ska räcka till för att möta varje barns individuella behov. En betydelsefull del av ditt arbete handlar om att planera, implementera och löpande utvärdera undervisningen på förskolan så att den ständigt går i linje med läroplanens mål.  

Vem kan gå en utbildning till specialistbarnskötare?

En utbildning till specialistbarnskötare vänder sig främst till dig som nu arbetar eller tidigare har arbetat som barnskötare. För att kunna utbilda dig till specialistbarnskötare fordras dock alltid att du har så kallad grundläggande behörighet (det vill säga gymnasieexamen eller motsvarande). Du kan dock antas till utbildningen även utan gymnasieexamen. Det krävs i sådana fall att du bedöms ha praktisk erfarenhet, tidigare utbildning eller relevanta förkunskaper som ger dig rätt förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Varje enskild skola har rätt att på egen hand göra den bedömningen och kan även ha egna specifika behörighetskrav, så läs på respektive utbildningssida för att ta reda på vad som gäller för just det utbildningsinstitutet. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är utformad som en distansutbildning som du läser på halvtid under två års tid. Det gör det möjligt för dig att kunna kombinera studierna med ett arbete. Du varvar hemmastudier med föreläsningar, grupparbeten och framförallt LIA (lärande i arbete). LIA innebär att en del av utbildningen till specialistbarnskötare är förlagd till en verklig arbetsplats där du under en period får praktisera och vidareutveckla dina teoretiska kunskaper och inte minst skapa värdefulla kontakter i arbetslivet. 

Vad får du lära dig på en utbildning till specialistbarnskötare?

Utbildningens innehåll varierar något beroende på utbildningens inriktning, men innehåller oftast några eller samtliga av nedanstående moment:

  • Ledarskap och handledning
  • Pedagogik och kommunikation
  • Förskolans didaktik
  • Fördjupade kunskaper om läroplanen och skolans övriga styrdokument
  • LIA (Lärande i arbete)
  • Examensarbete


Väljer du att läsa en utbildning till specialistbarnskötare med särskild inriktning kan utbildningen dessutom innehålla något eller flera av följande:

Språkutveckling

Du lär dig bland annat om barns språkinlärning, den pedagogiska miljöns påverkan på barns språkutveckling och där ni exempelvis kan titta närmare på hur man använder berättande, drama och skapande som metoder för språkutveckling.

Funktionsvariationer

Du lär dig mer om kognitiva, fysiska och psykiska funktionsvariationer, autism, hjärnskada, metoder, hjälpmedel och kroppsspråk.

Lärmiljöer

Fokus ligger på miljöns betydelse för barns utveckling och förmåga att ta till sig kunskap. Du får lära dig verktyg och modeller som hjälper dig att  analysera och skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer för barn och personal.

Jämför dina favoriter
Utbildningskategorier