Visar 1-20 av 46 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 46 träffar
1
2
3

Vad är teologi?

Teologi betyder ursprungligen “läran om Gud” och innebär att man studerar teoretiska tankar och uppfattningar kring det övervärldsliga (Gud) samt människans förhållande till detta.

Idag används teologi som ett akademiskt ämne där religion studeras, ofta synonymt med religionsvetenskap. Före 1900-talet ansågs teologi vara det vetenskapliga studiet av religion men under 1900-talet ifrågasattes det vetenskapliga i ämnet. Det vetenskapliga studiet av religion kom då istället inom akademiska sammanhang att kallas religionsvetenskap. Idag har termen teologi alltså två olika betydelser på svenska. Man kan antingen hänvisa till konfessionella föreställningar och reflektioner kring en religion och den egna guden, och dels det akademiska ämnet.

Teologiutbildning

Du kan studera teologi eller religionsvetenskap vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Stockholm samt på distans. Det finns även folkhögskolor som erbjuder Bibellinje, Diakonal linje och Svenska kyrkans grundkurs.

Vilka ämnen du läser under din teologiutbildning varierar mellan de olika universiteten, men du får bland annat studera:

  • Exegetik eller Bibelvetenskap: Nya och gamla testamentets exegetik. Du får lära dig hur man tolkar Bibelns text.
  • Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik och religionsfilosofi
  • Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria
  • Religionshistoria

Vad kan jag bli när jag studerat teologi?

teologiutbildning

Präst

När du studerat teologi kan du bland annat använda dina kunskaper till att jobba om präst. Du får en bra grund inför prästyrket med kunskaper inom olika teologiska ämnesområden. När du arbetar som präst får du möta människor i alla åldrar genom allt från gudstjänster till konfirmandundervisning.

För att bli präst behöver du en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och vara antagen till ett stift som prästkandidat. Efter det följer ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Prästutbildningen är på 300 högskolepoäng och tar sammanlagt fem och ett halvt år. När du utbildar dig till präst har du möjlighet att åka på utbyte. När du jobbar som präst inom Svenska kyrkan finns det möjlighet att arbeta i andra evangelisk-lutherska kyrkor i världen, till exempel Engelska kyrkan.

Lärare i religionsvetenskap

För dig vill undervisa i teologi och religionsvetenskap kan det vara intressant att jobba som lärare. När du är klar med dina ämnesstudier i teologi kan du läsa kompletterande pedagogisk utbildning. Du kan även från början läsa en lärarutbildning med religionsvetenskap som ämne. Läs mer om lärarutbildningen här!

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Teologi som ges utomlands?
Utbildningskategorier