Filtrera efter
Tandläkare
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-15 av 15 träffar
Annonser

Artiklar inom Tandläkare

Populära platser

Reportage inom Tandläkare

Vad gör en tandläkare?

En tandläkare jobbar med att behandla och förebygga sjukdomar och skador som uppstår i munhålan och käksystemet. I arbetsuppgifter ingår bland annat att undersöka patienter, ställa diagnoser, bestämma vilken behandling som måste utföras och att ansvara för att behandlingen blir genomförd. Tandläkaryrket är väldigt varierande och innebär mycket patientkontakt.

Behandlingar som en tandläkare utför kan se olika ut, från förebyggande åtgärder till avancerade operativa ingrepp. 

Tandläkarprogrammet i Sverige

För att bli tandläkare så behöver du gå tandläkarprogrammet på ett universitet eller en högskola. Programmet är 300 högskolepoäng vilket innebär 5 års heltidsstuider. Tandläkarprorgammet finns på fyra orter i landet: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Utbildningen ser lite olika ut beroende på vilket universitet du väljer att studera på.

Behörighet till programmet

För att ansöka till tandläkarprogrammet behöver du grundläggande behörighet och minst godkänt i Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Tandläkarprogrammet är en populär utbildning och det kan vara svårt att komma in på programmet. Om dina betyg inte räcker till kan söka via alternativt urval, läs mer om det här.

Vad får du lära dig på tandläkarprogrammet?

Under den första delen av tandläkarprogrammet får du lära om medicinsk teori, anatomi och hur kroppen är uppbyggd. Du får även kunskaper om munhålan och hur den påverkar hela kroppen, munsjukdomar samt patientomhändertagande. Under den senare delen av utbildningen är det mer fokus på praktiska uppgifter och du får möjlighet att jobba med att behandla patienter. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete inom ett odontologiskt ämne. 

Undervisningen på tandläkarprogrammet är både teoretiskt och praktiskt. Du går på föreläsningar och seminarier men utför även laborationer och går på auskultationer (tittar på tandläkare som arbetar). 

Tandläkare

Tandläkarutbildning utomlands

Det finns även möjlighet att antingen läsa hela tandläkarutbildningen utomlands eller göra en eller flera utbytesterminer. Den svenska tandläkarutbildningen är godkänd inom EU/EES vilket gör att arbetsmarknaden inte behöver begränsas till just Sverige.

Efter att du gått tandläkarprogrammet

När du har gått klar din utbildning och är legitimerad tandläkare så kan du jobba inom fler olika arbetsområden. Du arbeta som tandläkare inom folktandvården, men du kan också driva eget eller jobba på en privat tandläkarklinik. Det finns även möjlighet att jobba som lärare eller forskare på ett universitet. Du kan också utbilda dig till specialist inom något av de åtta specialistkompetensområden som finns.

Vidareutbilda dig inom en specialistinriktning

Efter två år som tandläkare kan du välja att vidareutbilda dig och kan välja mellan följande specialistinriktningar:

  • Endodonti (rotfyllnad)
  • Bettfysiologi
  • Odontologisk radiologi (oral röntgen)
  • Käkkirurgi
  • Oral protetik (kronor, broar, proteser mm)
  • Orofacial medicin (sjukhustandvård)
  • Ortodonti (tandreglering)
  • Pedodonti (barntandvård)
  • Parodontologi (tandlossning)

Källor: Sveriges Tandläkarförbund