Visar 1-10 av 10 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-10 av 10 träffar

Vad betyder retorik?

Retorik betyder talarkonst och vältalighet. Det är med andra ord läran om hur man på bästa sätt övertygar människor och får dem att lyssna. Det kan också göras med hjälp av text och bilder och alltså inte bara genom muntligt tal. Retorik är en gammal lära och utvecklades redan i antiken under 400-talet f.Kr. av främst Aristoteles.

Enkelt förklarat så används retorik på tre olika plan: för praktik, teori och analys. Praktisk retorik är det som sker överallt eftersom det är en del av hur människor kommunicerar med varandra: genom politiska tal, debatter, blogginlägg eller reklam.

Retorikutbildning

Vad är en retorikutbildning?

På en retorikutbildning får du öva på och fördjupa dina retoriska kunskaper och färdigheter. Du får också lära dig teoretiska grunder för att använda dessa som stöd oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Målet är att du ska få kunskaper om talet och rösten, hur du handskas med nervositet, hur du skriver tal och framför allt konsten att övertyga.

Retorik som område är väldigt brett, vilket gör att det finns en rad olika inriktningar på de retorikutbildningar som erbjuds, allt ifrån rådgivning till hållbar utveckling. Retorik används överallt, oavsett om du vill använda det som ett redskap för att presentera ekonomiska rapporter på ett lättförstått sätt eller för att hjälpa företag med sin kommunikation både internt och externt.

Med detta kan du jobba efter en retorikutbildning

Både företag, organisationer och andra verksamheter har användning för en duktig retoriker. Behov av att kunna presentera saker så att mottagaren förstår är viktigt. Retorik är ett verktyg som används i alla yrken på olika sätt och i olika yrkestitlar.

Exempel på vad du kan jobba som när du har studerat en retorikutbildning:

  • Retorikkonsult
  • Informatör
  • Pressekreterare
  • Talskrivare
  • Kommunikatör
  • Föreläsare
  • Konferencier
  • Talskrivare

Du kan också jobba inom all slags marknadsföring, som projektledare eller ansvarig för arbetsplatsens sociala medier.

Lämna en intresseanmälan när du hittar en retorikutbildning som känns rätt för dig, och ha så kul under studierna!

Jämför dina favoriter