Visar 1-20 av 72 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-20 av 72 träffar
1
2
3
4

Specialistsjuksköterska tittar i ett mikroskop

Vidga dina vyer inom hälso- och sjukvårdsbranschen

Med en ständigt åldrande befolkning där medellivslängden ständigt går upp, är behovet av vård inför framtiden idag viktigare än någonsin. Som person är det viktigt att kunna samarbeta i olika team och arbetsgrupper, har en god social kompetens och är bekväm med att bemöta, stödja och samarbeta med personer i behov av vård, men även dess närstående utifrån ett personligt och etiskt förhållningssätt. I en sjukvårdsmiljö som blir mer och mer kunskapsintensiv, bidrar du med den spetskompetens som behövs och efterfrågas från de som behöver den mest.

Vad gör en specialistundersköterska?

En utbildning till specialistundersköterska är en form av vidareutbildning för dig som redan är sjuksköterska, men som vill utveckla sig själv och få spetskompetens inom området. Som specialistundersköterska kommer du att vara en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska i akuta situationer inom såväl öppen- som sluten vård. Du får en fördjupad kompetens som ger dig beredskap att hantera och göra bedömningar i situationer vid vård av vuxna och barn.Dina uppgifter kan komma att variera en hel del, men innehåller bland annat uppgifter som omvårdnad och läkemedelshantering, dokumentation, kvalitetssäkring, utvecklingsarbete och rapportering. En specialistundersköterskeutbildning ger dig en inblick i hur man kan jobba förebyggande och hälsofrämjande, och utöver det får du fördjupa dina kunskaper om olika sjukdomstillstånd. Som specialistundersköterska kan du bland annat jobba inom områden som psykisk ohälsa, demens och psykiatri.

Varför du ska läsa en utbildning till specialistundersköterska

  • Få möjlighet till fördjupat arbete inom vård och omsorg
  • Utöka din befintliga kompetens och bli expert på ditt område• Arbeta i en social och utmanade miljö, och bidra där behovet är som störst
  • Fokusera på vårdåtgärder snarare än farmakologiska åtgärder
  • Välj mellan ett brett utbud av vårdområden att specialisera dig i

Fördelarna är många! Har du inte riktigt bestämt dig vilken inriktning du vill välja, kan du alltid kika igenom de utbildningar studentum.se erbjuder inom Vård & Omsorg, genom att klicka här!

Vanliga frågor

  • Det finns olika utbildningsformer för att bli specialistundersköterska. Den vanligaste utbildningsformen är att läsa på yrkeshögskola, då studerar du ett eller två år beroende på takt. Du kan även utbilda dig till specialistundersköterska genom att studera på avancerad nivå på högskola.

  • En specialistundersköterska kan arbeta inom många olika områden. Några av exempel på var du kan arbeta som specialistundersköterska är inom: demensvård, vård av multisjuka äldre, äldrepsykiatri, akutsjukvård, intensivvård, psykiatrisk vård, palliativ vård, barnsjukvård och ambulanssjukvård.

  • En specialistsjuksköterska kan tjäna mellan ca. 25 000 kr och 38 000 kr. Lönen varierar beroende på din erfarenhet, var i landet du arbetar samt om du har en statlig eller privat anställning.

  • Ja, du kan läsa till specialistundersköterska på distans. Vissa skolor erbjuder utbildningen helt på distans, andra kombinerar distans med träffar på studieorten.

  • Ja, du som läser en utbildning till specialistundersköterska kommer även att ha praktik. Praktikens längd och omfattning varierar beroende på den skola och utbildning du väljer.

Jämför dina favoriter