Visar 1-15 av 15 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-15 av 15 träffar
 

SFI

Svenska för invandrare 

Svenska för invandrare – eller SFI – är en kostnadsfri utbildning för dig som saknar kunskaper i svenska språket. SFI är en grundläggande utbildning i svenska där du lär dig att kommunicera både i tal och skrift. I utbildningen ingår också en introduktion till det svenska samhället. På SFI utgår studierna från dina personliga förutsättningar och tidigare kunskap. Det finns tre steg inom SFI, för att avgöra var du ska börja kan du få göra ett språktest. När du är färdig med steg tre inom SFI kan du fortsätta läsa svenska eller svenska som andraspråk på komvux eller gymnasiet om du vill. 

Swedish for immigrants 

Swedish for immigrants is an education form that provides the opportunity to learn Swedish for Swedish residents with another native language. Swedish for immigrants teaches basic Swedish in speech and writing. The education also includes an introduction to Swedish society. The studies will be adapted to your prerequisites and level of knowledge. The education is free of charge with the requirements that you are at least 16 years old, that you live in Sweden and that you lack knowledge of basic Swedish. 

Read more about Swedish for immigrants in another language


Swedish for immigrants in Arabic

Swedish for immigrants in English

Swedish for immigrants in Somali

Studievägar och kurser inom SFI 

Beroende på hur dina förkunskaper ser ut kan du börja på olika kurser, det brukar kallas steg eller studieväg. Det finns tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D) inom SFI. Studievägen talar om vilken kurs du börjar på och avgörs baserat på varje persons förutsättningar och studievana sedan tidigare. 

  • Studieväg 1 består av samtliga kurser A–D. 
  • Studieväg 2 består av kurserna B–D. 
  • Studieväg 3 består av kurserna C–D. 

Vem kan läsa svenska för invandrare? 

För att vara behörig till SFI ska du vara bosatt i Sverige, ha fyllt 16 år och sakna kunskaper i svenska språket. Om du kan norska eller danska kan du bedömas som inte behörig till SFI. Du ansöker genom komvux i din hemkommun eller någon av de aktörer som bedriver en SFI-utbildning. De hjälper dig sedan vidare med eventuellt språktest och studieplan. 

Kombinera SFI med arbete eller andra studier 

Att studera SFI kan också innebära ett samarbete med arbetsförmedlingen där du får möjlighet att öva på språket i jobbmiljö. Det kan även innebära att du kommer i kontakt med arbetslivet genom eventuell praktik. Det går även bra att kombinera studier i SFI med annan utbildning i Sverige eller utomlands. För att kunna gå en utbildning på svenska behöver du dock oftast redan läst SFI. En del kommuner och utbildare erbjuder möjligheten att läsa en SFI-utbildning i kombination med en yrkesutbildning. Då kan du utbilda dig till ett yrke och läsa SFI samtidigt.  

Vanliga frågor om svenska för invandrare: 

Är SFI gratis? 

Ja, utbildningen är kostnadsfri. 

Får man studiemedel för SFI? 

Nej, SFI berättigar inte till studiestöd. 

Vilken nivå av SFI kan jag börja på? 

En bedömning görs innan du påbörjar utbildningen och du hamnar på den nivå som passar dina förutsättningar bäst. 

Kan man göra praktik eller jobba medan man läser SFI? 

Ja, det finns möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande under tiden du studerar. Det går även att kombinera med jobb eller andra studier. Prata med en studievägledare för att få mer information om vilka möjligheter som finns där du bor. 

Jämför dina favoriter