Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Visar 1-20 av 21 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 21 träffar
1
2

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskap är ett akademiskt ämne som har utvecklats ur forskningsfältet genusforskning. Genusvetenskap analyserar maktförhållanden i samhället, till exempel kön, genus, klass, sexualitet och etnicitet och hur olika normer skapas och upprätthålls. Ämnet är tvärvetenskapligt och är influerat av sociologi, filosofi och psykologi. Genusvetenskap är ett eget akademiskt ämne, men det används ofta inom andra humanistiska ämnen som litteraturvetenskap, historia, retorik och juridik.

Att använda sig av ett genusperspektiv innebär att analysera och studera strukturer i samhället som till exempel styr vad som uppfattas som “kvinnligt” eller “manligt” samt upprätthåller dessa två kategorier. Inom genusvetenskapen är det vanligt att man studerar samspelet mellan olika maktförhållanden samtidigt (till exempel kön och klass) - då använder man sig av ett intersektionellt perspektiv.

När man forskar inom genusvetenskap kan man till exempel undersöka hur människor ser på sina kroppar och sexualiteter, hur genus behandlas i media, konst och litteratur och hur maktförhållanden i samhället upprätthålls.

Utbildning inom genusvetenskap

Du kan studera genusvetenskap på högskola eller universitet som ett eget kandidatprogram, en del i ett kandidatprogram inom ett annat ämne eller som en enskild kurs. Genusvetenskap finns även på avancerad nivå som enskild kurs och magister- och masterprogram.

Vad kan jag arbeta med?

När du studerat genusvetenskap kan du till exempel jobba med jämställdhetsfrågor på olika myndigheter, frivilligorganisationer och privata företag. Om du har studerat genusvetenskap på kandidat- och masternivå kan du sedan söka doktorandtjänst på universitet.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 3 utbildningar inom kategorin Genusvetenskap som ges utomlands?