Utbildning inom data science

Lär dig analysera data - bli en grundpelare i ditt företag

En data scientist jobbar med att omvandla insamlad data till strategiska beslut och har en central roll i ett företags utveckling. Vill du hjälpa företag att ta nästa steg? Läs en utbildning inom data science!
Visar 1-20 av 61 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 61 träffar
1
2
3
4

Vad är data science?

Hand i hand med det senaste decenniets tekniska utveckling har mängden data skjutit i höjden, men vad är egentligen data? Data är den information som hela tiden samlas ihop av IT-system och lagras i stora mängder. Cookies, information om system och personlig information är alla olika typer av data som företag lagrar. Grunden inom data science är att försöka analysera den lagrade datan och utifrån informationen utforma affärsbeslut, strategier och utveckla bättre produkter/tjänster. 

Utbildningar inom data science

Många som vill utbilda sig inom data science väljer att läsa en högskole- eller universitetsutbildning. Utbildningen sträcker sig vanligtvis över tre år, men du kan också välja att lägga till fler kurser för att skapa en master inom data science. Vill du läsa en masterexamen krävs det minst två års studier till efter de initiala tre åren. 

Känner du att du inte vill plugga en högskole- eller universitetsutbildning kan du välja att läsa en YH-utbildning. En YH-utbildning inom data science är två år och kännetecknas av mer praktiskt arbete i studierna. Istället för att vara lika djupgående som en kandidat- och masterexamen fokuserar YH-utbildningen att ge dig grundkunskaperna för att du ska kunna komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. 

Vad innehåller en utbildning inom data science?

Läser du en högskole- eller universitetsutbildning inom data science kommer du att få lära dig att förstå grunderna i matematik och statistik för dataanalys. De tre första terminerna kommer du läsa kurser inom bland annat matematik, programmering och systemutveckling. Svårighetsgraden kommer gradvis att öka, för att du ska bli redo för en praktikperiod och att skriva en uppsats inom området. 

Som tidigare nämnt är en YH-utbildning inom data science lite mer praktiskt jämfört med en högskole- eller universitetsutbildning på grund av tidsaspekten. Här ligger fokuset på att lära sig om programmering och dataanalys. Väljer du en YH-utbildning kommer du bland annat få lära dig programmeringsspråket python och gå en kurs i Business Analytics

Jobba inom data science

I rollen som data scientist jobbar du med en nära kundkontakt. Kunden kan antingen vara det företag du jobbar på, eller flera olika företag. Ditt jobb är att analysera kundens data och utveckla tekniska lösningar för att optimera företagets processer, förutse händelser och lägga grund för affärsbeslut. För att bli en bra data scientist är det viktigt att du har en god analysförmåga men också är duktig på matematik, statistik och programmering. 

Olika arbetsuppgifter 

Tidigare nämnde vi två primära områden inom data science och beroende på dina styrkor kan det ena området kanske passa bättre än det andra. 

Vill du jobba med den tekniska delen inom data science är det viktigt att vara duktig på matematik, statistik och programmering. Här handlar det om att ta fram tekniska lösningar på hur företagets data ska samlas in och göras om till användbar information. 

Inom den analytiska delen är det istället viktigt att kunna se mönster och analysera varifrån och vad det är för typ av data som kommer in. Som analytiker vill du hjälpa till med affärsbeslut beroende på hur datan ser ut och det är därför viktigt att ha en god analytisk förmåga och våga ta beslut. 

Väljer du en karriär som data scientist finns det stor chans att du kommer få testa på båda områdena för att se vilket som passar dig bäst.

Lön och möjligheter till jobb

Yrkesprognosen för datavetare ser god ut och kommer förmodligen att fortsätta på samma spår eftersom behovet av personal inom IT-området ökar parallellt med den digitala utvecklingen. Mängden data som lagras ökar varje dag och det behövs folk med kompetens att strukturera och analysera den stora mängden data. 

Den högsta lönen för datavetare hittas hos de största IT-företagen så som Google och Microsoft. Precis som med många andra jobb anpassas din lön efter erfarenhet och utbildning.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 18 utbildningar inom kategorin Data Science som ges utomlands?