Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Visar 1-16 av 16 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-16 av 16 träffar

plugga business intelligence

Alla större företag hanterar stora mängder information. För att hantera stora mängder information på bästa sätt behövs Business intelligence. Informationen kan hjälpa företag om informationen analyseras och sammanställs på rätt sätt. Datavolymer växer i takt med tekniken och någon måste vara den som vet hur man hittar, analyserar och presenterar datan. Det vill säga de som vet hur man hanterar business intelligence!

Business intelligence, beslutsstöd & affärsanalys

Data ligger till grund till företags och dess beslutsfattares möjligheter att fatta det bästa besluten som möjligt. Inom business intelligence kallas det för beslutsstöd. I arbete med beslutsstöd finns beslutsstödsystem som ska producera en överblick och ge underlag till analysen. Kombinationen av beslutsstöd och informationshantering på rätt sätt är otroligt viktigt för alla företag. På så visa upptäcks möjligheter till att skapa konkurrensfördelar.

Det finns ett stort behov av denna typ av tjänst hos många företag.

Exempel på Business intelligence

En helhetslösning med Business intelligence kan se ut som följande:

 • Kartlägga nuvarande situation.
 • Arbeta fram en plan och strategi.
 • Genomföra förändringsarbete om det behövs.
 • Välja vilka tekniska lösningar som ska implementeras.
 • Följa upp och utveckla beslutsstödet.

Business intelligence - olika analystyper

Exempel på analyser du kan jobba med inom Business intelligence är:

 • Marknadsanalys
 • Omvärldsanalys
 • Omvärldsbevakning
 • Data mining
 • Datawarehouse
 • Kundanalys
 • Kundsegmentering
 • Yield management
 • Business activity monitoring
 • Konkurrentanalys

Personliga egenskaper

För att jobba med Business Intelligence är det bra om du har analytisk förmåga. Du ska kunna analysera siffror och händelser för att dra slutsatser om hur framtiden kan/bör se ut. Även kommunikativ och pedagogisk förmåga ses som en fördel.

Business intelligence utbildning

Om du vill jobba inom Business Intelligence kan du studera Business Intelligence på Yrkeshögskola (YH) eller studera på Universitet. Notera att det finns många utbildningar som inte heter just "business intelligence" men verkar inom samma område. 

Business intelligence utbildning - kurser

Exempel på kurser som kan ingå i utbildningarna är:

 • Beslutsstödsystem
 • Datamodellering
 • Databashantering
 • Försöksplanering
 • Geografiska informationssystem
 • Optimering
 • Prognoser
 • Simulering
 • Statistisk slutledning
 • BI-system

Plugga business intelligence – YH med praktik

YH-utbildningar har ofta LIA (Lärande I Arbete) inkluderat i utbildningen.

Plugga business intelligence – universitetsnivå

Om du väljer att studera business intelligence på universitet så kan du efter din kandidatexamen (180 hp) fortsätta med magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120 hp). Efter avlagd masterexamen har du möjlighet att forska inom ämnet. 

Business intelligence utbildning - universitetsstudier utomlands

Det finns olika utbildningar inom business intelligence på många universitet utomlands. 

Business intelligence - Vad kan du jobba med?

Arbetsmarknaden för dataanalys och beslutsstöd är på frammarsch. Rätt och slätt kan det förklaras att arbetsuppgifterna inom business intelligence är att systematiskt samla in, bearbeta, sammanställa, analysera, presentera och lagra information. Detta för att företaget ska kunna få underlag för att fatta bästa besluten som möjligt.

Efter utbildningen kan du arbeta som konsult eller som anställd på företag som har en egen BI-avdelning. Yrkesroller inom fältet kan vara:

 • BI-utvecklare
 • Databasutvecklare
 • Systemutvecklare
 • Projektledare för BI-projekt.

Inom dessa roller kan du till exempel utveckla data warehouse-system, affärssystem och beslutsstödssystem.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 7 utbildningar inom kategorin Business intelligence som ges utomlands?