Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Visar 1-20 av 20 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 20 träffar

Arbetsmarknadsutbildning – riktat stöd in på arbetsmarknaden 

Målet med arbetsmarknadsutbildningar är att få ut fler på arbetsmarknaden, minska arbetslösheten men även fylla de luckor som finns på arbetsmarknaden. Vill du studera vidare ökar denna utbildning dina chanser att hitta rätt. Arbetsförmedlingen gör därför en behovsanalys dels av vilka branscher som saknar utbildad personal, dels av vilka förutsättningar och behov du som arbetssökande har.

Är du arbetssökande, har en funktionsnedsättning eller av andra skäl har haft svårt att hitta jobb kan Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar vara passande för dig. Samarbetet med branschens företrädare gör att du får en utbildning med ökade chanser att ge jobb. Utbildningarna är drygt sex månader långa. 

Observera att för att kunna söka en arbetsmarknadsutbildning behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Hitta rätt utbildning

Vem får läsa en arbetsmarknadsutbildning?

För att få läsa en arbetsmarknadsutbildning måste du vara minst 25 år, inskriven på Arbetsförmedlingen och i behov av hjälp och riktat stöd för att få jobb. Du kan även ha en funktionsnedsättning eller vara akademiker med utländsk bakgrund som haft svårigheter att få jobb inom din bransch. Andra undantag finns även, kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Ett stort utbud av utbildningar och kurser

Beroende på hur situationen ser ut på arbetsmarknaden, varierar även utbudet av arbetsmarknadsutbildningar. Exempel på branscher som haft stort behov av utbildad personal under de senaste åren är inom tillverkning, vården, social omsorg och transportindustrin. Arbetsförmedlaren försöker dock ta dina önskemål i så stort beaktande som möjligt vid valet av arbetsmarknadsutbildning.

Sex månader lång utbildning

En arbetsmarknadsutbildning är vanligtvis runt sex månader lång, men utformas individuellt i samarbete med dig, Arbetsförmedlingen och företaget där du gör din praktik. Efter avklarad utbildning får du ett intyg eller ett betyg, beroende på hur avtalet mellan arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen ser ut.

Arbetsmarknadsutbildningar kostar ingenting, men är inte berättigade till CSN. Du kan dock ansöka om ett aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning av Försäkringskassan.

Beställs och koordineras av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutbildningar riktar sig till arbetssökande, personer som riskerar att bli arbetslösa eller personer med en funktionsnedsättning. Alla dessa utbildningar beställs och beviljas av Arbetsförmedlingen. Du ansöker till en arbetsmarknadsutbildning genom din handläggare på Arbetsförmedlingen.

» Här kan du läsa mer ingående om arbetsmarknadsutbildningar!

Jämför dina favoriter