Filtrera efter
Veterinär
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-9 av 9 träffar
Annonser

Artiklar inom Veterinär

Populära platser

Vad jobbar en veterinär med?

Som veterinär behandlar du först och främst sjuka djur, på en djurklinik eller djursjukhus. I arbetet ingår undersökningar, operationer och att skriva ut läkemedel. En annan inriktning inom yrket kan vara forskning och övervakning av djur. Det kan också innefatta arbetsuppgifter som livsmedelskontroll, djurskydd och laboratoriearbete. Som veterinär bör du inte vara allergisk mot djur, och vara förberedd på att jourtjänstgöring kan förekomma. Ett vanligt krav vid anställning är att du ska ha körkort. 

Studera en veterinärutbildning

För att bli veterinär läser du veterinärprogrammet på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala. veterinärutbildningen är 330 högskolepoäng vilket innebär 5,5 års heltidsstudier.

Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Under veterinärutbildningen får du lära dig att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du lär dig om djurens uppbyggnad och orsaker till sjukdom och ohälsa hos dem. Du får kunskaper om hälsorisker, undersökning av olika djurslag och kommunikation med djurägare under programmets gång.

I veterinärutbildningen ingår också en så kallad kliniktid under år 4-5 som både består av klinikförberedande och klinisk undervisning. Under den kliniska undervisningen får du jourtjänstgöra som veterinär vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen. 

Under den sista terminen på veterinärprogrammet gör du ett examensarbete.

Vad krävs för att komma in på veterinärutbildningen?

För att ansöka till veterinärutbildningen behöver du grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den särskilda behörigheten innebär att du ska ha minst godkänt betyg i följande ämnen: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4.

Studera en veterinärutbildning utomlands

Vill du studera till veterinär utomlands går det också bra. Har du en godkänd veterinärexamen inom ett EU-land kan du sedan ansöka om att få en svensk veterinärlegitimation. Har du däremot fått en veterinärexamen utanför EU behöver du komplettera din utbildning med en så kallad tilläggsutbildning innan du kan jobba i Sverige. 

Efter att du en utbildning till veterinär

Efter avslutad utbildning behöver du ansöka om en yrkeslegitimation, i detta fall en veterinärlegitimation. Veterinärlegitimationer utfärdas av Jordbruksverket. Vill du därefter vidareutbilda dig finns det många vägar att gå. Du kan till exempel studera till att bli specialist inom ett visst område, exempelvis inom grisens eller hästens sjukdomar. Alla vidareutbildningar har utformats av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap och godkänts av Jordbruksverket. 

Veterinärutbildning

Många olika arbetsområden för veterinärer

Veterinäryrket kan delas in i flera inriktningar. En av dem är kliniskt verksamma veterinärer. Som kliniskt verksam veterinär arbetar du med djursjukvård, med exempelvis smådjur och hästar. Du kan vara anställd av en klinik eller driva en egen.

Arbetar du på djursjukhus eller klinik kan du jobba som arbetsledare i nära samarbete med djursjukvårdare. I arbetsuppgifterna ingår undersökningar, operationer och att skriva ut läkemedel.

Som kliniskt verksam veterinär kan du också arbeta som distriktsveterinär. Då jobbar du främst med djur inom lantbruk. Istället för att djuren kommer till en klinik, kommer du ut till dem. Distriktsveterinärer är oftast anställda av Jordbruksverket, eller så jobbar de som egenföretagare. 

Jobba som veterinär inom livsmedelsområdet

En annan inriktning är veterinärer som arbetar inom livsmedelsområdet. Deras arbetsuppgifter består bland annat av att göra livsmedelskontroller på slakterier. Som verksam inom livsmedelsområdet kan du också ha kontrollansvar för hygienen på anläggningar som har med matproduktion att göra, som exempelvis på mejerier. Det är även ditt jobb att spåra smittsamma djursjukdomar. Som veterinär inom livsmedelsområdet är du oftast anställd av Livsmedelsverket.

En anställning som veterinär kan också vara inom administration och förvaltning. Som administrativt verksam veterinär kan du till exempel arbeta inom statliga myndigheter som länsveterinär: då har du ansvaret för allt som har med personalen att göra inom djurens hälso- och sjukvård. En länsveterinär jobbar med livsmedelskontroll och djurskydd.