Fritidspedagogutbildningar

Skapa en meningsfull fritid för barn och unga

Vill du jobba med skapa en meningsfull och utvecklande fritid för barn? Då kan en fritidspedagogutbildning passa dig. Nedan hittar du fritidspedagogutbildningar på olika orter i Sverige samt på distans.
Visar 1-13 av 13 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-13 av 13 träffar
 

Vad gör en fritidspedagog?

Som fritidspedagog skapar du en meningsfull fritid före, under och efter skolan för eleverna. Du stöttar elever i deras sociala utveckling i linje med den läroplan som finns. Fritidshemmet ses som ett komplement till skolan och styrs av samma läroplan, men undervisningen i fritidshemmet blir mer situationsbaserad. Fri lek ute och inne varvas med kunskaper i matematik, språk och samhällskunskap. 

På fritidshemmet ges barnen möjlighet att prova på olika aktiviteter såsom att snicka, måla, spela teater eller utföra olika idrotter. Fritidspedagogens uppgift är att stötta barnen i deras utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.

En fritidspedagog jobbar oftast på fritidshem på en grundskola med barn i åldern 6-12 år. Men en fritidspedagog kan även jobba på fritidsgårdar eller behandlingshem. 

Vilken utbildning krävs för att bli fritidspedagog?

För att kunna jobba som fritidspedagog kan du studera grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem på universitet eller högskola. Utbildningen är tre år lång och leder till en grundlärarexamen på 180 hp. Ofta blir du även behörig att undervisa i ett ämne såsom bild, hem- och konsumentkunskap eller idrott och hälsa. Utbildningen finns på flera universitet och högskolor runt om i Sverige samt på distans.

Du kan även studera en YH-utbildning till fritidspedagog. Utbildningen är 1,5 år lång och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

Vad innehåller en utbildning till fritidspedagog?

När du studerar en fritidspedagogutbildning studerar du ämnet fritidspedagogik. Du läser kurser inom språkutveckling, utomhuspedagogik, dramapedagogik och andra estetiska uttryckssätt. 

I alla lärarprogram, oavsett inriktning, ingår även en utbildningsvetenskaplig kärna. Den är totalt 60 hp och är uppdelad i tre delar: 

  • Skolan i samhället
  • Eleven i skolan
  • Undervisning och utveckling 

I de olika delarna ingår bland annat kurser i didaktik, läroplan, skolans historia, sociala relationer och ledarskap samt specialpedagogik.

Under din utbildning har du även VFU (verksamhetsförlagd utbildning) där du gör praktik på en skola för att kunna applicera dina teoretiska kunskaper i praktiken. VFU:n är 30 hp vilket innebär totalt 20 veckor.

Studera till fritidspedagog på yrkeshögskola

YH-utbildningen till fritidspedagog innehåller liknande kurser som grundlärarprogrammet. Du får bland annat lära dig om läroplanen och andra styrdokument, fritidspedagogik, sociala relationer och fritidens olika former. Under utbildningen har du två praktikperioder (LIA, Lärande i Arbete) där du får möjlighet att träna på din framtida yrkesroll.

Behörighet till fritidspedagogutbildningen

För att bli behörig till grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem krävs grundläggande behörighet samt följande kurser:

  • Engelska 6
  • Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2
  • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2


För att bli behörig till YH-utbildningen till fritidspedagog behöver du grundläggande behörighet vilket motsvarar gymansieexamen eller motsvarande. Du behöver även särskilda förkunskaper vilket innebär godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

  • Svenska 2
  • Engelska 6

Vad är skillnaden mellan en fritidsledarutbildning och en fritidspedagogutbildning?

Fritidsledarutbildningen är 2 år lång och går att studera på folkhögskola. Utbildningen är inte lika inriktad på arbete med barn och unga på fritidshem utan mer generellt mot fritidsverksamhet. En fritidsledarutbildning kan exempelvis leda till jobb på behandlingshem, olika organisationer och föreningar, församlingar, sport- och fritidsanläggningar och liknande. En fritidsledare kan också jobba med vuxna. Läs mer om utbildningar till fritidsledare här.

Efter din utbildning till fritidspedagog

När du har gått en fritidspedagogutbildning kan du jobba som fritidspedagog på ett fritidshem i grundskolan. Du jobbar då med barn i åldern 6-12 år under morgon och eftermiddag, men du har ofta andra pedagogiska uppgifter under skoldagen. Om du har valt att studera ytterligare ett ämne såsom bild eller idrott och hälsa jobbar du med undervisning inom det ämnet. 

Fritidspedagoger kan även jobba med barn på exempelvis en fritidsgård eller på ett behandlingshem.

Källor: Arbetsförmedlingen, studera.nu

Jämför dina favoriter