Filtrera efter
Språk / Språkvetenskap
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-20 av 564 träffar
1
2
3
4
...
29
Annonser

Populära platser

Reportage inom Språk / Språkvetenskap

Plugga en spårkutbildning

Plugga en språkkutbildning - många spännande inriktningar

Inom området språk/språkvetenskap kan du studera språk ur flera olika infallsvinklar, bl.a. individens förhållande till sitt eller sina språk och sätt att använda sitt språk i kommunikation med andra. Att bygga upp modeller och teorier om hur språk är uppbyggda för att bättre förstå människan som varelse är en annan.

Du kan utbilda dig inom allmän språkvetenskap, fonetik, lingvistik, teckenspråk och svenska som andraspråk. Du kan fördjupa dig inom retorik, språkanalys eller didaktik. 

Lingvistik

En språkutbildning inom lingvistik och tar upp frågor kring språket som fenomen såsom språkets evolution, utveckling och variation. Kursen ger även en praktisk orientering i att hantera verktyg för transkription av verbal och icke-verbal kommunikation samt grundläggande kunskaper om datasystem och databehandling för bearbetning av naturligt språk. 

Här hittar du utbildningar inom lingvistik.

Fonetik

Utbildningar i fonetik är huvudsakligen inriktade på förståelse av processerna inblandade i talkommunikation och ger därmed en solid kunskapsgrund om olika språkljuds akustiska och artikulatoriska egenskaper och hur de uppfattas av mottagaren. Fonetik utgör också en mycket viktig bas för logopedutbildningen.

Här hittar du utbildningar inom fonetik.

Retorik

Under en utbildning i retorik får du fördjupa dina retoriska kunskaper och färdigheter. Du får lära dig de teoretiska grunderna för att sedan använda dessa kunskaper som stöd i muntliga och skriftliga framställningar, samt i kritiska analyser av andras framställningar.

Här hittar du utbildningar inom retorik. 

Översättare & tolk 

Att arbeta som översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller ifrån olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur, tidningar, intyg, filmer men även med översättningar av hemsidor.

Här hittar du utbildningar inom översättning. 

I Sverige har vi ett allt större behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildning. Arbetsmarknaden är med andra ord god för tolkar, och du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Teckenspråk

Vill du utbilda dig i teckenspråk för att kommunicera med anhöriga eller i till exempel jobbet? Lär dig vanligt förekommande vardagstecken, alfabetet och siffror med mera. Du får förståelse för teckenspråkets struktur och grammatik.

Här hittar du utbildningar inom teckenspråk.