Visar 1-8 av 8 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-8 av 8 träffar

Vad får jag lära mig om jag studerar audionomprogrammet?

Alla audionomprogram ser olika ut gällande exakta kurser men det finns några övergripande teman som är frekvent återkommande mellan de olika skolorna. De olika programmen grundar sig ofta på tvärvetenskap, de vill säga en kombination av olika vetenskapsområden. Det betyder att innehållet i kurserna diskuteras utifrån en kombination av olika perspektiv inom beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk audiologi. Några av de mest återkommande kurserna är inom områdena:

  • Audiologi - Läran om hörseln
  • Anatomi - Kroppen uppbyggnad
  • Psykologi - Människors upplevelser och beteenden
  • Akustik - Läran om ljud
  • Diagnostik - Fastställa diagnoser
  • Rehabilitering - Återskapa förmåga som skadats
  • Och mycket mer…

Var och hur kan jag läsa audionomprogrammet? 

Du som funderar på att utbilda dig till audionom har ett flertal olika alternativ. Utbildningen går idag att läsa på Karolinska institutet i Stockholm (Huddinge), Lunds universitet, Göteborgs universitet och Örebros universitet. Audionomprogrammet består av 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års studier på heltid, som efter utbildningen resulterar i en audionomexamen på kandidatnivå med möjligheter att studera vidare på avancerad nivå. Alla audionomprogrammens undervisning sker på skolan fysiskt, har en studietakt på 100% och har svenska som undervisningsspråk, men liksom nästan alla universitetsutbildningar så krävs det goda kunskaper i det engelska språket då kursmaterialet ofta är publicerat på engelska. 

Vad du har lärt dig som examinerad audionom?

Du har breda kunskaper inom området audiologi gällande olika faktorer som påverkar människors hörsel samt vikten av en fungerande hörsel. Vidare besitter du de kunskaper som krävs för att undersöka patienter, planera och vidta de åtgärder som eventuellt krävs för att habilitera, rehabilitera eller förebygga. Audionomexamen ger dig även kunskap om hur du bör hantera olika situationer gällande hörselvård, exempelvis att identifiera risker och att arbeta med olika typer av förebyggande åtgärder för att minimera risken för hörselskador. 

Vad kan du arbeta med och till vilken lön efter du tagit examen på audionomprogrammet?

Idag är medellönen för en audionom 33 600 kronor i månaden och löneskillnaden mellan privat och offentlig sektor är relativt liten. Vidare kan audionomer arbeta på många olika arbetsplatser med olika typer av tjänster. Vanliga arbetsplatser är exempelvis hörcentraler, hörselavdelningar och läkarmottagningar. Audionomer kan både jobba inom offentlig sektor och privat sektor samt starta egna verksamheter. 

Vad du som audionom arbetar med på din arbetsplats kan också variera väldigt mycket, vanliga arbetsuppgifter är att undersöka och vårda hörselskadade personer för att finna tekniska, praktiska och pedagogiska lösningar för att underlätta patienternas vardag. Du kan även jobba med andra typer av hörselproblem som exempelvis olika typer av yrsel- och balansproblem eller problem med gällande tinnitus. Utöver att jobba på en mottagning och vårda patienter kan du som audionom även arbeta med att finna förebyggande lösningar på problem som idag riskerar att resultera i hörselskador, eller som forskare inom ämnet audiologi.

Jämför dina favoriter