Studera i Danmark

Din framtid finns i världens lyckligaste land!

Danmark - vårt lyckliga grannland i väst erbjuder utbildningar och kurser i världsklass! Här hittar du information om behörighet och antagning till danska utbildningar, danska studentbostäder och mycket annat som blivande studenter i Danmark behöver veta. 
Visar 1-19 av 19 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-19 av 19 träffar

Läs din utbildning i Danmark - hitta den på Studentum.seAtt studera i Danmark

Vårt minsta grannland i söder, konungariket Danmark med sina drygt 5,7 miljoner invånare, är ett populärt land inte bara bland svenskar utan också internationella studenter för studier. Det är lätt att förstå varför många svenskar väljer att studera i Danmark; svenska medborgare kan söka in till utbildningar i Danmark på samma villkor som danskar. Dessutom så är utbildningen gratis, levnadsstandarden hög och kulturen är lik den svenska. Språkskillnaderna kan upplevas som en barriär till en början men de flesta vänjer sig snabbt.

Utbildningstyper i Danmark

De akademiska utbildningarna i Danmark går att dela in i korta (1,5 år), medellånga (3-4 år) och långa (3-6 år). De långa utbildningarna är forskningsbaserade och ger både breda och mer specialiserade kunskaper. En dansk bachelorexamen når du efter tre års studier och efter fem år når du en kandidatexamen, till skillnad från i Sverige där kandidaten är den första examen du når och därefter går vidare mot en masterutbildning.

De utbildningar i Danmark som kallas "erhvervsakademi-uddannelser" (1,5-2,5 år långa) och "professionsbachelor-uddannelser” (drygt 3 år), är yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar. Dessa kan jämföras med de svenska yrkeshögskoleutbildningarna. Precis som yh-utbildningarna, innehåller de danska yrkesutbildningarna stora delar praktik och du når en kvalificerad yrkesexamen efter avslutad utbildning.

Antagning till utbildning i Danmark

Som svensk medborgare har du samma chans till antagning som danska medborgare. Detta tack vare ett avtal mellan de nordiska länderna som fastslår att alla nordiska medborgare har rätt att söka och bli antagna till eftergymnasiala utbildningar inom Norden på samma villkor. 

I Danmark ansöker du utefter två kvoter, kvote 1 och kvote 2. Kvot 1 innebär att du söker in med dina ursprungliga gymnasiebetyg, eventuella kompletterande kurser som du har läst efter din student räknas alltså inte in. Kvot 2 är lite bredare och där får du också ansöka med eventuell arbetslivserfarenhet, kompletterande utbildning och studier vid folkhögskola eller liknande.

När det kommer till antagning till de yrkesinriktade utbildningarna i Danmark kan du behöva göra särskilda antagningsprov och uppfylla vissa krav för antagning.

Det danska betygssystemet

Betygssystemet i Danmark skiljer sig betydligt mot det svenska. Skalan man använder kallas ”syvtrinskalan” eftersom denna består av sju siffror, där 12 är högsta betyg och motsvarar ECTS-skalans A.

Danska betyg och den svenska motsvarigheten:

  • 12 = motsvarar ett A
  • 10 = motsvarar ett B
  • 7 = motsvarar ett C
  • 4 = motsvarar ett D
  • 02 = motsvarar ett E
  • 00 = motsvarar ett Fx
  • -3 = motsvarar ett F

Folkbokför dig i Danmark

Du som planerar att studera i Danmark i högst tre månader behöver inte folkbokföra dig i landet, du täcks av den svenska sjukförsäkringen. Du som planerar att stanna längre än sex månader måste dock folkbokföra dig i Danmark senast fem dagar efter din flytt till landet. Detta för att undvika en situation där du varken täcks av den danska eller den svenska sjukförsäkringen. Efter att du folkbokfört dig i den kommun i Danmark du flyttat till, kommer du att få ett danskt personnummer och ett hälsokort som berättigar dig till dansk sjuk- och hälsovård, ett så kallat "sundhedskort".

Boende vid studier i Danmark

Så snart du vet att du kommer att studera en utbildning i Danmark, bör du ställa dig i kö för ett kollegierum. Danska kollegier kan jämföras med de svenska studentkorridorerna. Du delar kök och sällskapsrum med andra studenter, till en lägre hyra än om du skulle bo i privat lägenhet. Privata lägenheter kan vara svåra att få tag på i Danmark, i synnerhet i området runt Köpenhamn. Om du tycker att en bostad på ett kollegium låter som ett bra alternativ, kan du kontakta din skola för att ställa dig i kö till ett rum. Du kan också kontakta ”Kollegiernas Kontor” i Köpenhamn.

Om du är mellan 18 och 25 år gammal kan du söka ett annat alternativ till privata lägenheter, så kallade ”ungdomsboliger” (ungdomsbostäder).

Studera med studiemedel i Danmark

Om du ska plugga i Danmark kan du få danskt studiestöd, SU. Utgångspunkten är dock att studenter från andra länder inte har rätt till SU, men möjligheten att ansöka finns. Därför är det många gånger smidigare och mer praktiskt att få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden i Sverige, CSN. De krav du måste uppfylla för att vara berättigad till studiemedel från CSN under tiden du studerar vid en dansk utbildning är:

- Du måste vara svensk medborgare och ha bott i Sverige i minst två år
- Du måste studera en utbildning som är längre än 13 veckor
- Skolan i Danmark, samt utbildningen du studerar, måste vara godkänd av det svenska (och det danska) utbildningsdepartementet
- Utbildningen måste berättiga till studiemedel

Kom ihåg att de svenska skattereglerna gäller när du tar svenskt studiemedel, oavsett om du folkbokfört dig i Danmark eller inte.

Nu när du har koll på det som är allra viktigast inför studier i Danmark, återstår bara att hitta en skola och utbildning som passar dig. Lycka till med dina framtida studier i Danmark!

Läs mer om studier i Danmark

Utlandsguide Danmark

Utlandsguide Danmark

Jämför dina favoriter