Visar 1-4 av 4 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-4 av 4 träffar

Plugga en controllerutbildning

Vad är en business controller?

Business controllers är oerhört värdefulla resurser för företag. Någon som arbetar som en business controller arbetar mycket med ekonomiska frågor, verksamhetstyrning men även med uppgifter som marknadsföring och affärsstöd. En business controller jobbar till stor del med siffror och analytiskt arbete där fokus ligger på att analysera nyckeltal, företagets framtid, hur man bör sätta upp företagsmål och liknande. Arbetet innebär att man ofta skapar prognoser för företagets beslutsfattare med syfte att driva verksamheten framåt. Exempelvis analyserar man vad som driver försäljning, vilka produkter som går bra och vilka som går mindre bra. Beroende på vilket företag och vilken bransch man arbetar i som controller kan arbetet variera och se olika ut.

Business controller vs. Financial/accounting controller

Det finns olika typer av controllers: verksamhetscontroller (business controller) och redovisningscontroller (financial/accounting controller). Man brukar säga att verksamhetscontrollern är mer affärsinriktad och redovisningscontrollern är, som den låter, mer inriktad på redovisning. I generella drag kan en redovisningscontroller beskrivas på följande sätt:

 • Någon som tar fram siffror
 • Någon som fokuserar på nuläget och rapporterar resultat
 • Någon som har ekonomi- eller systemkompetens

Verksamhetscontrollern kan istället beskrivas som:

 • Någon som använder sifferunderlaget
 • Någon som fokuserar på framtiden och målformulering
 • Någon som har ekonomi-, verksamhets-, eller affärskompetens

Hur blir jag controller?

För att kunna arbeta som controller krävs en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi eller controlling. Flertalet controllers har antingen en civilekonomexamen på 4 år eller en ekonomexamen på 3 år. I Sverige har du ett stort utbud av ekonomiutbildningar med olika inriktningar, och de flesta universitet och högskolor erbjuder något program inom ekonomi. För att spetsa din kompetens och bli mer attraherad på arbetsmarknaden kan det vara till fördel att läsa kurser inom ekonomistyrning, affärsanalys samt ha goda kunskaper i kalkyleringsprogram som Excel. Då rapportering kan vara, beroende på vilken bransch man jobbar inom, en stor del av arbetet är goda kommunikativa förmågor även viktigt.

För vem passar en controllerutbildning?

Den som passar för yrket är någon som:

 • Är noggrann
 • Har ett analytiskt tänk
 • Är flexibel
 • Har ledaregenskaper
 • Har lätt för siffror

Plugga en controllerutbildning

Vad jobbar man med efter en controllerutbildning?

Efter en controller-/ekonomiutbildning kommer du troligtvis ta fram resultat, analysera olika affärsområden, rapportera och följa upp budget. Ofta har du som controller ansvar för hela processen du arbetar med, från början till slut: analys följt av planering av målsättning och till sist uppföljning. Beroende på vart du som controller arbetar kan du jobba inom områden som exempelvis finans, inköp, marknad och IT. Du utvecklar beslutsmodeller, lönsamhets- och marknadsanalyser. Som controller kommer du att vara en central del i att driva företaget framåt och därför kommer du att inneha en mycket viktig roll.

Framtidsutsikter efter din controllerutbildning

Som tidigare nämnt förblir controllers viktiga resurser för företag och därför fortsätter efterfrågan att öka. I samband med en ständig utveckling blir controllerns uppgift i framtiden snarare att sortera och värdera information än enbart rapportera vidare, alltså mer strategisk. På grund av detta ökar controllerns betydelse då ledningen hela tiden behöver fatta strategiska beslut. Då mycket av controllerns uppgifter automatiseras krävs det att controllers i framtiden fattar mer avancerade beslut som inte kan automatiseras. Framtidsutsikterna för efterfrågan på controllers anses därför vara fortsatt goda.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Business Controller som ges utomlands?