Visar 1-20 av 41 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 41 träffar
1
2
3

Nationalekonomi är en vetenskap som studerar de ekonomiska drivkrafterna som finns i vårt samhälle. För en nationalekonom innebär detta en mängd områden som inkluderar produktion, konsumtion, distribution och samhällsorganisation. En nationalekonom gör utredningar, analyser och prognoser över samhällsekonomiska områden. Som nationalekonom bör du vara analytiskt lagd och kunna tänka logiskt. Det handlar ofta om att gå igenom stora informationsmängder och att ha förmågan att ta ut det viktigaste ur det.

Nationalekonomiutbildningar

Utbildningar i nationalekonomi brukar oftast ta plats på universitet eller högskola. Nationalekonomi finns dels som huvudområde i till exempel civilekonomi-och ekonomiprogram eller samhällsvetarprogrammet, men även som eget kandidatprogram. Det finns också som fria kurser i nationalekonomi som kan kombineras med andra ämnen.

nationalekonomiutbildningarMikroekonomi och makroekonomi

Nationalekonomi är uppdelat i två huvudgrenar: mikroekonomi och makroekonomi. Inom mikroekonomin analyserar du hur producenter och konsumenter samarbetar på marknader. Du studerar enskilda aktörers ekonomiska handlingar och hur de tar plats på marknader. 

Makroekonomi
arbetar med strukturer, utföranden och beteenden i ekonomin som helhet, inte på specifika marknader. Makroekonomi studerar hur ekonomisk tillväxt, investeringar, inflation och arbetslöshet kan förklaras. Det handlar till stor del om:

 • nationalräkenskaper
 • inflation
 • tillväxt
 • deflation
 • arbetslöshet
 • konjunktursvängningar

Ibland räknas även en tredje gren med: internationell ekonomi, som studerar kapitalflöden och handel mellan länder. 

Jobb inom nationalekonomi

Efter avslutad utbildning finns flera vägar att ta. Ett exempel på nationalekonomens arbetsuppgifter är att göra analyser, prognoser och samhällsekonomiska utredningar. I arbetet ingår ofta att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste teorierna och modellerna, men även att kunna skaffa information och ta ut det viktigaste ur materialet. Informationen brukar sedan bearbetas med statistiska modeller. Slutligen kan nationalekonomen dra slutsatser av resultaten med hjälp av ekonomiska modeller, och sedan ge förslag till åtgärder.

En nationalekonom kan arbeta inom flera olika områden, vanligtvis med ekonomisk analys, inom privat eller offentlig sektor. Arbetsplatser kan vara myndigheter, stora företag, banker, organisationer eller försäkringsbolag. Efter avslutad utbildning är det vanligt att studenter går vidare till yrken såsom:

 • analytiker
 • revisor
 • konsult
 • riskanalytiker
 • omvärldsanalytiker 
 • controller 
Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 4 utbildningar inom kategorin Nationalekonomi som ges utomlands?